Caru Cymru
A A A

Amddiffyn Cymru ac ein planed.

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda phob awdurdod lleol ar draws Cymru ar ein menter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff.

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Wrth i bawb gydweithio i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.

Ymunwch â ni a byddwch yn rhan o fudiad #CaruCymru.

Dewch o hyd i grwpiau cymunedol leol
Gweithredu cymunedol

Rydym ni’n cefnogi gweithgarwch ar lawr gwlad mewn ffordd cynaliadwy. Ymunwch neu sefydlwch grwpiau cymunedol, defnyddiwch ein hybiau casglu sbwriel a cymerwch rhan mewn ymgyrch.

Dysgu mwy
Polisi ac ymchwil

I wneud gwahaniaeth, mae angen i chi ddeall y materion. Dysgwch am yr ymchwil ddiweddaraf ac arfer da o Gymru a thu hwnt.

Dysgu mwy
Cymorth busnes

Darganfyddwch sut allwch wneud eich busnes yn werdd, cymeryd perchenogaeth o ac gwella eich ardal leol.

Dysgu mwy

Ein partneriaid

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â phob awdurdod lleol yng Nghymru.

 

Ein Partneriaid

Ein noddwyr

Ariennir ein gwaith i ddileu sbwriel a gwastraff gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Garfield Weston ac Ymddiriedolaeth Elusennol Swire.