Mae ein gwaith wedi cael cefnogaeth eithriadol trwy gydol y pandemig. O ddechrau’r cyfnod clo, mae gwirfoddolwyr newydd ar draws y wlad wedi bod yn cysylltu i ganfod sut gallant helpu i ofalu am eu hardal leol.

Ar ôl recriwtio cannoedd o Arwyr Sbwriel newydd ychydig fisoedd yn ôl, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod gennym fwy o becynnau ar gael.

Ymunwch â’n byddin o Arwyr

Mae gan ein Arwyr Sbwriel i gyd un peth yn gyffredin – maent yn angerddol am eu cymuned ac eisiau gwneud gwahaniaeth.

Rydym yn darparu’r holl offer, y cymorth a’r yswiriant sydd ei angen ar wirfoddolwyr i lanhau’r amgylchedd ar eu stepen drws yn ddiogel.

Yr unig beth yr ydym yn ei ofyn yw bod Arwyr Sbwriel yn cadw mewn cysylltiad, gan gofnodi’r hyn y maent yn ei gasglu gan ddefnyddio ein system Epicollect ac yn dilyn ein canllaw diogelwch.

Os hoffech ymuno â’n byddin o Arwyr Sbwriel, cysylltwch â’ch swyddog prosiect lleol.

Diolch cyflym i’n partneriaid

Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Hoffem ddiolch hefyd i’n cyfeillion yn  Helping Hand Environmental am wneud hyn yn bosibl.