Caru Cymru
A A A

Byddwch yn rhan o’r ateb

Nod Caru Cymru yw dileu sbwriel a gwastraff. I gyflawni hyn, mae angen i fusnesau ar draws Cymru ymuno â’r mudiad.

Rydym yn annog busnesau a sefydliadau i addo ymrwymo i’r pedwar nod: Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu ac Atgyweirio.

Rydym eisiau ei wneud mor hawdd â phosibl i’ch busnes wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Cael mynediad at wybodaeth, cyngor ac adnoddau i’ch helpu i greu newid.

Ymrwymo i leihau eich gwastraff

Gweithredwch

Cyrhaeddwch eich targedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a gwneud i’ch staff deimlo’n dda am eu lleoliad, trwy gymryd rhan yn n o’n hymgyrchoedd cenedlaethol.

Mae llawer o fanteision cadarnhaol i fynd allan a glanhau ardal, gan gynnwys meithrin tîm a gwella lles eich staff. Os yw unigolion neu grwpiau bach yn dymuno gwneud eu rhan, gallan nhw fenthyg offer a chael cyngor yn un o’n community hubs sydd wedi’u sefydlu yn eich ardal.

Os yw eich cwmni’n barod i ymrwymo i brynu offer casglu sbwriel, rhoi amser i staff gynnal arolwg sbwriel a gwneud gwaith glanhau misol, efallai y gallech chi fod yn un o’n busnesau ‘Ardaloedd Di-Sbwriel’. Yn gyfnewid am hyn, byddwn yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad i chi ac yn hyrwyddo eich cyfraniad.

Ffyrdd eraill gall
eich busnes gefnogi #CaruCymru

Ailgylchu trydanol

Rydym yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared or offer TG a thrydanol diangen.

Darllenwch fwy

Ymunwch â chwyldro ‘Cwpanau taclus’

Helpwch i leihau faint o wastraff sydd yn cael ei greu gan eich busnes. Gwnewch y newid cynaliadwy nawr.

Darllenwch fwy

Hybiau codi sbwriel

Eisiau cadw eich ardal leol yn lân ac yn daclus? Gallwch fenthyg cyfarpar am ddim yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynnau, siacedi llachar, a bagiau bin.

Darllenwch fwy

Ardaloedd Di-Sbwriel

Gwnewch addewid y bydd eich busnes yn mabwysiadu Ardal Ddi-sbwriel a darparu ardal sydd yn cael gofal a chariad ar gyfer eich cymuned.

Darllenwch fwy