Caru Cymru
A A A

Croeso i hyb cymorth i wirfoddolwyr newydd Cadwch Gymru’n Daclus!

Rydym eisiau i hwn fod yn siop un stop i grwpiau cymunedol sy’n gofalu am eu hamgylchedd lleol; ardal o’n gwefan sydd yn llawn deunyddiau, dolenni a chyngor defnyddiol.

Mae’r hyb wedi ei ddylunio i helpu gwirfoddolwyr i wneud eu gweithgareddau yn ddiogel ac yn gynaliadwy a chreu rhwydwaith o grwpiau cymunedol amgylcheddol, sy’n gallu rhannu eu profiadau a’u syniadau.

Dim ond dechrau yw’r wybodaeth isod. O ddechrau 2024, byddwn yn cynnal gweminarau rheolaidd hefyd!

Rhowch eich grŵp ar y map

Rydym yn helpu i roi gwirfoddolwyr brwd mewn cysylltiad â grwpiau lleol. Bydd angen i chi lenwi ffurflen fer i wneud yn siŵr bod eich grŵp wedi ei gynnwys ar ein map.

Llenwch y ffurflen

Byddwch yn rhan o Gymuned Cadwch Gymru’n Daclus

Ymunwch â’n grŵp Facebook i rannu syniadau ac arfer gorau gydag arwyr gwirfoddoli eraill!

Dewch yn aelod