Diolch am wneud addewid i leihau eich gwastraff. Byddwn mewn cysylltiad yn fuan i weld sut mae pethau’n mynd ac i’ch helpu i roi’r gair ar led.

Rhowch eich newyddion diweddaraf i ni trwy #CaruCymru