Caru Cymru
A A A

Cynllunio a gwneud y gorau o’ch digwyddiad glanhau

P’un ai dyma’r tro cyntaf i’ch ysgol godi sbwriel, neu eich bod yn arwyr sbwriel rheolaidd, gall digwyddiadau glanhau fod yn ddigwyddiadau ysgol rhagorol a gwneud straeon lleol gwych sydd yn haeddu sylw.

Ar y dudalen hon fe gewch syniadau ar gyfer eich disgyblion, ysbrydoliaeth a chyngor ar gyfer eich digwyddiad Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion, yn ogystal ag adnoddau i’ch helpu i roi’r gair ar led.

Diogelwch gyntaf

Diogelwch yw’r peth pwysicaf i’w ystyried wrth gynllunio digwyddiad glanhau.

Rydym wedi creu gwybodaeth cam wrth gam ynghylch sut i asesu risgiau, beth i’w gynnwys mewn briffiau diogelwch; a’r cyngor ar gyfer cadw’n ddiogel gerllaw priffyrdd, ardaloedd arfordirol a dyfrffyrdd.

Mae gannym hefyd arweiniad ynghylch sut i gael gafael ar y cyfarpar cywir ac, os ydych yn meddwl am lanhau y tu allan i dir eich ysgol, mae gwybodaeth hanfodol ynghylch sut i drefnu bod eich sbwriel yn cael ei gasglu.

Canfod mwy

Cynnwys pawb

Mae digwyddiadau glanhau yn hwyl, yn rhoi boddhad ac yn gallu bod yn hwb mawr i les plant; felly rydym yn hoffi annog yr ysgol gyfan i gymryd rhan lle y bo’n bosibl.

Gallech greu rota yn rhoi cyfle i ddosbarth neu grŵp blwyddyn gwahanol ymuno mewn digwyddiad glanhau yn ystod cyfnod yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion. Neu os ydych yn bwriadu cynnal y digwyddiad y tu allan i dir yr ysgol, gallech gynnwys cymuned ehangach yr ysgol, trwy wahodd aelodau eraill o’r teulu.

Rydym wedi creu poster y gellir ei olygu, a ffrâm y cyfryngau cymdeithasol i’ch helpu i roi’r gair ar led.

Peidiwch anghofio rhoi gwybod i ni beth rydych yn ei wneud ar y cyfryngau cymdeithasol. Tagiwch ni ar Twitter, Facebook ac Instagram gan ddefnyddio #GwanwynGlânCymru.

Cyswllt â’r Cwricwlwm

Mae cymryd rhan mewn digwyddiad glanhau yn darparu cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu cyd-destunol gyda chysylltiadau â’r Cwricwlwm i Gymru.

Mae gennym amrywiaeth eang o adnoddau ysgol gynradd ac uwchradd sydd wedi eu dylunio i gyflwyno dysgwyr ifanc i rai o’r materion amgylcheddol pwysicaf tra’n datblygu sgiliau allweddol.

Peidiwch anghofio, mae cymryd rhan yn yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn dystiolaeth ragorol i’w defnyddio wrth wneud cais am eich Baner Werdd Eco-Sgolion.

Dewch i ni chwarae bingo sbwriel!

Mae chwarae bingo sbwriel yn ffordd wych o wneud digwyddiad glanhau yn fwy o hwyl. Lawrlwythwch ein cerdyn bingo i weld pwy all gasglu’r nifer fwyaf o eitemau!

Lawrlwytho’r cerdyn bingo

Ar ôl eich digwyddiad glanhau

Pan fydd yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion drosodd, mae’n amser i chi roi gwybod i ni pa mor llwyddiannus ydoedd! Gallwch rannu eich canfyddiadau sbwriel trwy ddefnyddio ein system adrodd ar-lein cyflym a hawdd.

Rhannu eich canfyddiadau sbwriel

Dweud wrthym am yr hyn y gwnaethoch ei ganfod a faint o sbwriel y gwnaethoch ei gasglu.

Adrodd eich canlyniadau

Lawrlwytho’r dystysgrif

Peidiwch anghofio llongyfarch unrhyw #ArwyrSbwriel sydd yn cymryd rhan trwy lawrlwytho ein tystysgrif Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion.

Lawrlwytho