Mae pobl yn ganolog i Caru Cymru

Rydym ni’n dymuno parhau i gefnogi gweithgarwch ar lawr gwlad, ond rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid i wneud hyn mewn ffordd fwy cynaliadwy, gan gynnwys creu rhwydwaith o hybiau casglu sbwriel a chefnogi grwpiau cymunedol newydd i weithio’n annibynnol.

Dewch o hyd i grwpiau cymunedol

Byddwch yn rhan o fudiad #CaruCymru

Wrth gwrs, gall pawb gefnogi mudiad Caru Cymru drwy ddilyn tri cham syml:

1

Cam 1:

Lleihau eich defnydd o blastig tafladwy

2

Cam 2:

Defnyddio offer amldro

3

Cam 3:

Sicrhau eich bod yn cael gwared â’ch gwastraff yn y ffordd gywir, gan ailgylchu cymaint â phosibl.