Gallwn ni eich helpu i sefydlu grŵp cymunedol

Fel rhan o Caru Cymru, rydym eisiau helpu cymunedau i ofalu am eu hardal leol.

Os ydych eisiau cynnal ymgyrchoedd glanhau neu ofalu am fan gwyrdd gyda’ch cyfeillion neu gymdogion, byddem yn argymell dod yn grŵp cymunedol ffurfiol.

Bydd hyn nid yn unig yn rhoi mwy o strwythur ac o gymorth i chi gael y diogelwch yswiriant cywir, ond bydd hefyd yn agor llawer o gyfleoedd eraill i fyny, yn cynnwys cyllid.

Gwyddom y gall deimlo’n frawychus, ond rydym yma i’ch tywys trwy’r broses – o greu cyfansoddiad a chael eich yswirio, i godi arian a chael mwy o wirfoddolwyr i gymryd rhan.

Mae gennym swyddogion prosiect wedi eu lleoli ym mhob awdurdod lleol sydd yn gallu rhoi cyngor i unrhyw un sydd eisiau sefydlu grŵp a gweithio’n annibynnol.

Cwestiynau Cyffredin

Pam ydy hi’n bwysig creu cyfansoddiad?
Sut gallaf gael mwy o gymorth a chyngor?
A oes unrhyw fuddion eraill i sefydlu grŵp ffurfiol?
A oes rhaid i mi sefydlu grŵp ffurfiol i gynnal ymgyrch glanhau untro?

Siaradwch â’ch swyddog prosiect lleol