Adnoddau i’ch helpu i sôn am eich digwyddiad.

P’un ai eich bod yn codi sbwriel am y tro cyntaf neu’n rhan o grŵp cymunedol, gall digwyddiadau glanhau fod yn ddigwyddiadau cymunedol rhagorol a chreu straeon lleol gwych sydd yn haeddu sylw.

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau am ddim ar eich cyfer. O rannu llun a’i bostio ar eich tudalen ar y cyfryngau cymdeithasol, poster yn eich cymuned neu ddatganiad i’r wasg leol, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r gair ar led am ein gwaith gwych.

Gallwn hefyd hyrwyddo eich digwyddiadau glanhau trwy rannu ar ein gwefan a’n sianeli ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei wneud yn comms@keepwalestidy.cymru neu tagiwch ni ar Twitter, Facebook ac Instagram gan ddefnyddio #GlanhauMoroeddCymru

Ar y cyd, bydd eich gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth mawr ar draws Cymru. Un Sach, Gwahaniaeth Mawr, dewch i ni weiddi am y peth.

Lawrlwythwch adnoddau Gwanwyn Glân Cymru a hyrwyddo eich digwyddiad glanhau.

Rhannwch eich canfyddiadau

Rhowch wybod i ni am eich digwyddiad a faint o sbwriel y gwnaethoch ei gasglu.

Dysgu mwy

Dewch i ni weithio gyda’n gilydd i ddileu sbwriel a gwastraff!

Rydym wedi creu siop un stop ar gyfer ymgyrchoedd #CaruCymru, lle gallwch addasu, lawrlwytho ac argraffu ein deunyddiau. Helpwch ni i roi’r gair ar led!

Dysgu mwy