Mae pecyn cymorth yr ymgyrch yn adnodd am ddim ar gyfer unigolion, grwpiau cymunedol, busnesau a sefydliadau sydd eisiau cymryd rhan yn ymgyrchoedd Caru Cymru.

Ein gweledigaeth yw i Caru Cymru gael ei rhyngblethu i fywyd yng Nghymru, fel ei fod yn ail natur i bawb wneud y peth iawn, o fynd â sbwriel gartref a glanhau ar ôl eich ci, i ailgylchu ‘wrth fynd’, ailddefnyddio a thrwsio.

Rydym eisiau annog pawb i gymryd rhan a rhoi’r gair ar led ym mhobman.

Dewch i ni gydweithio i ddileu sbwriel a gwastraff!

Er mwyn eich grymuso gyda’r offer cywir, rydym wedi creu’r siop un stop yma ar gyfer ymgyrchoedd Caru Cymru, lle gallwch addasu, lawrlwytho ac argraffu ein deunyddiau.

Mae’r pecyn cymorth yn gweithredu fel man cychwyn ac ysbrydoliaeth. Mae’n cynnwys graffeg a GIFs y cyfryngau cymdeithasol, posteri, llyfrynnau, arwyddion a sticeri.

Wrth gwrs, mae popeth yn rhad ac am ddim. Yr unig beth yr ydym yn ei ofyn yw i chi ddefnyddio posteri ac arwyddion yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Byddem wrth ein bodd yn clywed sut rydych wedi defnyddio ein pecyn cymorth a’r hyn yr ydych wedi ei ddysgu! Cysylltwch â comms@keepwalestidy.cymru