Ein gweledigaeth yw i Caru Cymru gael ei ryngblethu i fywyd yng Nghymru, fel ei fod yn naturiol i bawb wneud y peth iawn, o fynd â sbwriel gartref a glanhau ar ôl eich ci, i ailgylchu ‘wrth fynd’, ailddefnyddio ac atgyweirio.

Rydym eisiau annog unigolion, grwpiau cymunedol, busnesau a sefydliadau eraill i gymryd rhan a rhoi’r gair ar led ymhell ac agos.

Dewch i ni gydweithio i ddileu sbwriel a gwastraff!

I helpu, rydym wedi creu siop un stop ar gyfer ymgyrchwyr #CaruCymru, lle gallwch addasu, lawrlwytho ac argraffu eich deunyddiau.

Mae popeth yn rhad ac am ddim. Yr unig beth yr ydym yn ei ofyn yw eich bod yn rhoi posteri ac arwyddion i fyny yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Mae Pecyn Cymorth Ymgyrch Caru Cymru yn newydd sbon, felly rydym yn llawn cyffro yn ei rannu gyda chi.  Gwyddom hefyd y gall for rhai problemau i ddechrau.

Os oes gennych unrhyw adborth neu’n cael problemau yn lawrlwytho’r adnoddau, cysylltwch â’r tîm. Ebostiwch comms@keepwalestidy.cymru