Caru Cymru
A A A

Cael gafael ar yr ymchwil diweddaraf

Mae gan amgylchedd lleol o ansawdd gwael effeithiau pellgyrhaeddol a negyddol. Mae’n mygu twf economaidd a thwristiaeth, yn effeithio ar les, yn atal pobl rhag defnyddio mannau gwyrddion ac mae hyd yn oed yn gysylltiedig â chyfraddau uwch o achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae gennym dîm ymroddedig o arbenigwyr sy’n ymchwilio ac yn monitro materion megis sbwriel a baw anifael yn barhaus. Mae croeso i chi gysylltu â ni, ebostiwch leq@keepwalestidy.cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Hidlo gan:

Gweithredwch yn eich cymuned

Cael cymorth busnes

Eisiau gwybod mwy o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth