Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei gasglu

Rydym eisiau gwybod y maint y sbwriel ar ein strydoedd, ein traethau ac yn ein parciau.

Eleni, rydym yn annog pawb i ddefnyddio Epicollect5, ein system adrodd ar-lein, sydd am ddim. Mae’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi o gymorth i ni ddatblygu darlun Cymru gyfan o’r gweithgaredd sydd yn digwydd a’r problemau yr ydych yn eu hwynebu.

Os ydych yn Arwr Sbwriel neu wedi sefydlu grŵp cymunedol, byddwch yn gwybod am Epicollect5. Nid yw mor frawychus ag y mae’n swnio, rydym yn addo! Mae ychwanegu gwybodaeth i Epicollect5 yn gyflym ac yn hawdd – gallwch ddewis cofnodi eich gweithgaredd tra byddwch allan gan ddefnyddio’r ap sydd am ddim neu gallwch lanlwytho’r canlyniadau yn nes ymlaen trwy’r wefan.

Edrychwch ar y canllaw isod i ddechrau arni a rhowch wybod i ni y gwahaniaeth mawr yr ydych wedi ei wneud heddiw.

Canllaw defnyddiwr ar adrodd ar-lein

1. Lawrlwytho’r ap
2. Ychwanegu eich prosiect
3. Casglu data

Sut i sefydlu grwpiau cymunedol newydd

Mae gennym swyddogion prosiect wedi eu lleoli ym mhob awdurdod lleol sydd yn gallu rhoi cyngor i unrhyw un sydd eisiau sefydlu grŵp a gweithio’n annibynnol.

Rhagor o wybodaeth

Byddwch yn rhan o Gymuned Cadwch Gymru’n Daclus

Ymunwch â’n grŵp Facebook i rannu syniadau ac arfer gorau gydag arwyr gwirfoddoli eraill!