Caru Cymru
A A A

Cynllun Yswiriant Grŵp Cymunedol

Diolch am gyflwyno eich cais.

Byddwn mewn cysylltiad maes o law.

Cyfanswm:

£0

Dylid talu i:

Enw cyfrif: Cadwch Gymru’n Daclus R/C 1082058
Cod Didoli: 08-90-03
Rhif y Cyfrif: 65576964

DS: Defnyddiwch enw eich grŵp fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.

* Mae'r prisiau a restrir ar gyfer yswiriant am 12 mis. Os byddwch yn ymuno hanner ffordd drwy'r flwyddyn, bydd y gost yn is. Siaradwch â KWT am bris diwygiedig cyn trosglwyddo taliad.

* Nifer yr oriau y mae'r grŵp allan ar gyfartaledd bob mis

* Mae yswiriant yn amodol ar 'bobl brofiadol yn unig sydd wedi derbyn yr hyfforddiant perthnasol a bod y dillad amddiffynnol gofynnol yn cael eu gwisgo bob amser.'