A A A

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yw’r porth i Dyddewi, dinas leiaf Prydain sydd wedi ei lleoli yn unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol y DU.

Mae Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cydweithio yn Oriel y Parc.

Beth ddenodd chi yn y lle cyntaf at y Goriad Gwyrdd?

Fel rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, rydym yn ymdrechu’n ddyddiol i leuhau ein heffaith ni ar yr amgylchedd ac i hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy.  Mae gwobr y Goriad Gwyrdd yn rhoi cyfle i ni ddangos ein hymrwymiad ac i annog atyniadau eraill yn lleol i ystyried eu canaliadwyedd.Mae’n safon flaenllaw 

 

Dywedwch wrthym am unrhyw newidiadau a wnaethoch i gyflawni meini prawf  y Goria Gwyrdd?  

Mae ein hadeilad  ni’n weddol newydd ac mae  eisoes wedi ei elwa’n fawr iawn o’r strwythur ‘gwyrdd’.  Fodd bynnag, mae Goriad Gwyrdd wedi gwneud inni feddwl mwy am y math o gynnyrch a ddefnyddiwn bob dydd, yn ogystal a sut y gallwn gyfrannu’n fwy gyda’n tim ynglyn a gwneud penderfyniadau ‘mwy gwyrdd’ ynghylch a’r  ffordd rydym yn rheoli a gweithredu pethau.

 

Sut ydych chi’n cynnwys elfen addysg y wobr yn eich busnes?

Mae tystysgrif y Goriad Gwyrdd ar ddangos gennym;  rydym hefyd yn sicrhau bod datganiad i’r wasg  yn cael ei anfon at ein holl gysylltwyr a’r wasg pan fyddwn yn derbyn yr  achrediad yn llwyddiannus, yn ogystal a chael ei restru ar ein wefan.

 

Beth yw’r agwedd fwyaf heriol i’r wobr yn eich barn chi?

Gan fod ein hadeilad ni eisioes yn eco-gyfeillgar rydym yn gweld hi’n anodd dod o hyd i ffyrdd dichonadwy o wella  ar hyn o flwyddyn i flwyddyn.

 

What have you found the most challenging aspect of the award?

As our building is already extremely eco-friendly, we have found it difficult to find feasible ways to improve upon this each year.

More Case Studies

Read more of our green key case studies

Read more

Ready to apply?

Apply for a green key award now

Apply now