Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yw’r porth i Dyddewi, dinas leiaf Prydain sydd wedi ei lleoli yn unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol y DU.

Mae Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cydweithio yn Oriel y Parc.

Beth ddenodd chi yn y lle cyntaf at y Goriad Gwyrdd?

Fel rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, rydym yn ymdrechu’n ddyddiol i leuhau ein heffaith ni ar yr amgylchedd ac i hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy.  Mae gwobr y Goriad Gwyrdd yn rhoi cyfle i ni ddangos ein hymrwymiad ac i annog atyniadau eraill yn lleol i ystyried eu canaliadwyedd.Mae’n safon flaenllaw 

 

Dywedwch wrthym am unrhyw newidiadau a wnaethoch i gyflawni meini prawf  y Goria Gwyrdd?  

Mae ein hadeilad  ni’n weddol newydd ac mae  eisoes wedi ei elwa’n fawr iawn o’r strwythur ‘gwyrdd’.  Fodd bynnag, mae Goriad Gwyrdd wedi gwneud inni feddwl mwy am y math o gynnyrch a ddefnyddiwn bob dydd, yn ogystal a sut y gallwn gyfrannu’n fwy gyda’n tim ynglyn a gwneud penderfyniadau ‘mwy gwyrdd’ ynghylch a’r  ffordd rydym yn rheoli a gweithredu pethau.

 

Sut ydych chi’n cynnwys elfen addysg y wobr yn eich busnes?

Mae tystysgrif y Goriad Gwyrdd ar ddangos gennym;  rydym hefyd yn sicrhau bod datganiad i’r wasg  yn cael ei anfon at ein holl gysylltwyr a’r wasg pan fyddwn yn derbyn yr  achrediad yn llwyddiannus, yn ogystal a chael ei restru ar ein wefan.

 

Beth yw’r agwedd fwyaf heriol i’r wobr yn eich barn chi?

Gan fod ein hadeilad ni eisioes yn eco-gyfeillgar rydym yn gweld hi’n anodd dod o hyd i ffyrdd dichonadwy o wella  ar hyn o flwyddyn i flwyddyn.

 

What have you found the most challenging aspect of the award?

As our building is already extremely eco-friendly, we have found it difficult to find feasible ways to improve upon this each year.