Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sy’n gweithio ledled Cymru i warchod ein hamgylchedd nawr ac gyfer y dyfodol.

Mae gennym weledigaeth gyfunol o Gymru brydferth y mae pawb yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Yn ymarferol, gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl ac y gall y buddion wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n iechyd, ein llês, ein cymunedau a’n heconomi.

Ac fel bonws ychwanegol mae’n wŷch i fyd natur hefyd.

Ewch a’ch sbwriel gartref

Rydyn ni’n annog gyrwyr i gadw eu cydwybod a’n ffyrdd yn glir fel rhan o ymgyrch genedlaethol newydd.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Mae ein gwaith yn amrywio – o weithredu ymarferol ac addysg amgylcheddol, i osod safonau ar gyfer parciau, traethau a pholisi ac ymchwil.

Gweld ein holl waith
Caru Cymru
caru cymru to eradicate waste

Mudiad newydd yn canolbwyntio ar newid ein hymddygiad, ac atal sbwriel a gwastraff

Eco-Sgolion
eco schools student planting a plant

Addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i’w hysgol a’r gymuned

Cadwraeth
conservation projects - bird house in tree

Rhaglenni wedi eu dylunio i adfywio ac adfer canoedd o gynefinoedd ar draws Cymru

Gwobrau
wales coast awards

Gosod y safon ar gyfer mannau gwyrdd, traethau, marinas yn y DU a thu hwnt

Hyd yn hyn…

Dros
1,500
o Arwyr Sbwriel

Hyd yn hyn…

Dros
500,000
o bobl ifanc yn gysylltiedig ag Eco-Sgolion

Digwyddiadau

O #2FunudiLanhauStryd i ddiwrnod o weithgareddau wedi eu trefnu – mae digwyddiad i bawb.

Chwiliwch am ddigwyddiad yn eich ardal chi neu edrychwch beth sy’n digwydd ar draws y wlad.

Gweld pob digwyddiad sydd ar y gweill

Y newyddion diweddaraf

Prosiect Caru Cymru yn ennill gwobr arloesedd

June 13 2022

Darllen mwy
Prosiect newydd cyffrous yn defnyddio AI i fynd i’r afael â sbwriel

May 27 2022

Darllen mwy
Gwobrau Arfordir Cymru 2022

May 25 2022

Darllen mwy

Cymerwch Ran

Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel, bob un o’r 25,000 ohonynt! Yn syml, ni fyddem yn bodoli heb eu angerdd a’u cefnogaeth barhaus.

P’un eich bod yn codi arian neu rhoddi, i gefnogi ni wrth ichi siopau. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, cyfarfod â phobl newydd a helpu i wella eich cymuned.

 

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//