Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sydd yn gweithio ar draws Cymru i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd uchel yn bwysig i bobl ac y gall y buddion gael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Rydym yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae ein gwaith yn amrywiol iawn!

Dysgu am Gwobr y Faner Werdd

Pwrpas Gwobr y Faner Werdd yw cysylltu pobl i’r parciau a’r mannau gwyrdd orau.

Rydyn ni yn rheoli’r cynllun yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, gan ein bod yn gwybod fod amgylchedd o ansawdd dda yn cael effaith enfawr ar ein cymunedau, iechyd a lles, ac economi.

Parc Gwledig Padarn

Beth rydyn ni'n ei wneud

Mae ein gwaith yn amrywio – o weithredu ymarferol ac addysg amgylcheddol, i osod safonau ar gyfer parciau, traethau a pholisi ac ymchwil.

Gweld ein holl waith
Caru Cymru
caru cymru to eradicate waste

Mudiad newydd yn canolbwyntio ar newid ein hymddygiad, ac atal sbwriel a gwastraff

Eco-Sgolion
eco schools student planting a plant

Addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i’w hysgol a’r gymuned

Cadwraeth
conservation projects - bird house in tree

Rhaglenni wedi eu dylunio i adfywio ac adfer canoedd o gynefinoedd ar draws Cymru

Gwobrau
wales coast awards

Gosod y safon ar gyfer mannau gwyrdd, traethau, marinas yn y DU a thu hwnt

Hyd yn hyn…

Dros
1,110
o Arwyr Sbwriel

Hyd yn hyn…

Dros
500,000
o bobl ifanc yn gysylltiedig ag Eco-Sgolion

Digwyddiadau

O #2FunudiLanhauStryd i ddiwrnod o weithgareddau wedi eu trefnu – mae digwyddiad i bawb.

Chwiliwch am ddigwyddiad yn eich ardal chi neu edrychwch beth sy’n digwydd ar draws y wlad.

Gweld pob digwyddiad sydd ar y gweill

Y newyddion diweddaraf

Pawprints to bins appearing across Wales to combat dog fouling
Olion pawennau ar finiau yn ymddangos ar draws Cymru i frwydro yn erbyn baw cŵn

November 19 2021

Darllen mwy
Ymunwch â’n tîm ar gyfer Ras 5K Siôn Corn Clwyd am ddim! (Dim ticedi ar ol)

November 9 2021

Darllen mwy
Castell Sain Ffagan a'i Gerddi
Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

October 14 2021

Darllen mwy

Cymerwch Ran

Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel, bob un o’r 25,000 ohonynt! Yn syml, ni fyddem yn bodoli heb eu angerdd a’u cefnogaeth barhaus.

P’un eich bod yn codi arian neu rhoddi, i gefnogi ni wrth ichi siopau. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, cyfarfod â phobl newydd a helpu i wella eich cymuned.

 

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth