A A A

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol

Ni yw Cadwch Gymru’n Daclus – yr elusen sy’n gweithio ledled Cymru i warchod ein hamgylchedd nawr ac gyfer y dyfodol.

Mae gennym weledigaeth gyfunol o Gymru brydferth y mae pawb yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Yn ymarferol, gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl ac y gall y buddion wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n iechyd, ein llês, ein cymunedau a’n heconomi.

Ac fel bonws ychwanegol mae’n wŷch i fyd natur hefyd.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Mae ein gwaith yn amrywio – o weithredu ymarferol ac addysg amgylcheddol, i osod safonau ar gyfer parciau, traethau a pholisi ac ymchwil.

Gweld ein holl waith
Dileu sbwriel a gwastraff
caru cymru to eradicate waste

Caru Cymru yw ein menter genedlaethol i ddileu sbwriel a gwastraff. Rydym yn gweithio gyda chymunedau a phartneriaid awdurdod lleol i gadw ein hamgylchedd lleol yn lanach ac yn fwy diogel.

Grymuso pobl ifanc

Pobl ifanc heddiw, gwneuthurwyr polisïau, perchnogion busnes a defnyddwyr yfory. Rydym yn addysgu ac yn grymuso pobl i fanc i wneud newidiadau cadarnhaol i’w hysgolion, eu cartrefi a’u cymunedau.

Creu ac adfer mannau gwyrdd
conservation projects - bird house in tree

Rydym yn cefnogi pobl i greu a gofalu am fannau gwyrdd lleol, sydd o fudd i iechyd a lles, yn rhoi hafan i fywyd gwyllt ac yn bwydo i mewn i’r ymdrech fyd-eang ehangach i ymladd yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

Gosod safonau ar gyfer ansawdd amgylcheddol
wales coast awards

Mae ansawdd amgylcheddol yn greiddiol i’n pwrpas. Rydym yn helpu i osod y safonau’n uchel ar gyfer mannau gwyrdd, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru trwy ein hystod o wobrau rhyngwladol.

Hyd yn hyn…

Dros
1,500
o Arwyr Sbwriel

Hyd yn hyn…

Dros
500,000
o bobl ifanc yn gysylltiedig ag Eco-Sgolion

Digwyddiadau

O #2FunudiLanhauStryd i ddiwrnod o weithgareddau wedi eu trefnu – mae digwyddiad i bawb.

Chwiliwch am ddigwyddiad yn eich ardal chi neu edrychwch beth sy’n digwydd ar draws y wlad.

Gweld pob digwyddiad sydd ar y gweill

Y newyddion diweddaraf

Cymru yn chwifio mwy o Faneri Gwyrdd Cymunedol nag unrhyw wlad arall ar draws y byd

July 16 2024

Darllen mwy
Mae Loteri Cymru Hardd wedi cyrraedd!

July 11 2024

Darllen mwy
Meddyliau ifanc wedi eu grymuso yn cymryd yr awenau mewn cynadleddau cynaliadwyedd

July 4 2024

Darllen mwy

Cymerwch Ran

Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel, bob un o’r 25,000 ohonynt! Yn syml, ni fyddem yn bodoli heb eu angerdd a’u cefnogaeth barhaus.

P’un eich bod yn codi arian neu rhoddi, i gefnogi ni wrth ichi siopau. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, cyfarfod â phobl newydd a helpu i wella eich cymuned.

 

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth