Grymuso pobl ifanc i ysgogi newid amgylcheddol

Rydym yn credu bod addysg amgylcheddol wrth wraidd cyflawni’r Gymru – a’r byd – yr ydym ei eisiau

Mae pobl ifanc heddiw yn llunwyr polisi, perchnogion busnes a defnyddwyr y dyfodol. Mae ein rhaglenni addysg yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc ddysgu am yr amgylchedd a’r rôl y gallant ei chwarae wrth ofalu amdano.

Ein rhaglenni addysg

Ydych chi’n gwybod bod bron i hanner miliwn o bobl ifanc yn cymryd rhan yn ein rhaglenni addysg?

Mae ein tîm addysg yma i gefnogi ysgolion a cholegau ar bob cam o’r eco-daith, gan ddarparu arweiniad arbenigol adnoddau a hyfforddiant.

Eco-Sgolion

Mae Eco-Sgolion wedi ei ddylunio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol.

Darllen mwy
Gohebyddion Ifanc

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) yn rhwydwaith o ieuenctid rhyngwladol sydd yn gysylltiedig ag addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Darllen mwy

Mwy o brosiectau

Caru Cymru

Mudiad newydd yn canolbwyntio ar newid ein hymddygiad ac atal sbwriel a gwastraff.

Cadwraeth

Rydym yn helpu adferiad natur trwy ddiogelu coedwrych, plannu coetir cynhenid, dwys, a chreu gerddi newydd, bioamrywiol.

Gwobrau

Codi'r safon ar gyfer mannau gwyrdd, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru.

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth