A A A

Cysylltu â’r Cwricwlwm

Mewn ysgolion a cholegau, gellir cysylltu YRE i gwricwlwm llawer o bynciau fel Saesneg, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau Creadigol ac mae’n gyfle ymarferol i bobl ifanc arddangos eu sgiliau naill ai yn unigol neu ar sail grŵp.

Gall myfyrwyr addysg bellach ac uwch greu gwaith o ansawdd i ychwanegu at bortffolios, a chyfrannu at waith cwrs a CVs.

Gall sefydliadau ieuenctid gydweithio ar weithgareddau ymarferol yn seiliedig ar brosiectau sydd yn arwain at geisiadau grŵp neu unigol.

Rhannwch syniadau a dysgwch oddi wrth bobl ifanc ar draws y byd

Ewch i’r wefan YRE Global.

Tiwtorialau fideo

Awgrymiadau defnyddiol ar gynhyrchu darn newyddiadurol.

Fideos
Mwy o straeon

Cael eich ysbrydoli. Gweld beth mae gwledydd eraill wedi'i gynhyrchu.

Darllen mwy

Cynlluniau gwers

Dechreuwch eich myfyrwyr ar eu taith YRE gyda’r cynlluniau gwersi strwythuredig hyn gyda gweithgareddau, aseiniadau ac adnoddau ychwanegol. Saesneg yn unig ar y foment

Cysylltwch am ragor o wybodaeth