A A A

Gwella tir yr Ysgol

Gall ein tîm weithio gyda chi i ddatblygu tir eich ysgol. Rydym yn gweithio gyda’ch disgyblion a’ch staff yn ystod pob cam o’r prosiect. Gallwch fanteisio ar wybodaeth ein harbenigwyr am blannu, deunyddiau, bywyd gwyllt a llawer mwy.

Gallwn gyflwyno prosiectau fel:

  • Adeiladu pyllau
  • Datblyu ystafelloedd dosbarth awyr agored
  • Datblygu cynefinoedd 
  • Plannu perllanau a llwyni
  • Planwyr a gwelyau blodau uchel

Mae pob prosiect yn wahanol

Gall aelod o’n tîm arbenigol ddod i drafod tir eich ysgol a’r datblygiad delfrydol i

chi. Mae pob prosiect gwella tir ysgol yn cael ei brisio’n unigol.

I ddarganfod mwy o wybodaeth cysylltwch â Jo Friedli, Rheolwr Rhanbarthol Dwyrain Canolog joanna.friedli@keepwalestidy.cymru 07717456147

Cysylltu â ni

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth