A A A

Pwy ydym ni

Cadwch Gymru’n Daclus yw’r elusen sydd wedi ymrwymo i weithio gyda chymunedau lleol ar draws Cymru i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.

Yn ymarferol, rydym yn gwybod bod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl ac y gall y buddion wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n hiechyd, ein llesiant, i gymunedau ac i’r economi. Ac yn hollbwysig, mae’n wych i natur hefyd.

Ein gweledigaeth fel elusen yw am Gymru hardd y mae pawb yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Cymru Hardd: Strategaeth Cadwch Gymru’n Daclus 2022-2030

Mae Cymru Hardd yn amlinellu sut byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus, sefydliadau partner, grwpiau cymunedol a’n byddin o wirfoddolwyr i greu gwlad yr ydym i gyd yn falch o’i galw’n hardd.

Mae’r strategaeth yn un syml sydd yn addo dileu sbwriel a gwastraff, gosod safonau ar gyfer rhagoriaeth amgylcheddol, creu ac adfer mannau gwyrdd a grymuso ieuenctid ar faterion amgylcheddol. Edrychwch ar y cynllun drosoch chi eich hun.

Ein gwerthoedd

Angerddol

Yn falch o ofalu am Gymru a'n cymunedau

Gyda'n Gilydd

Cryfder mewn partneriaeth

Mentrus

Yn barod i herio ac arloesi

Ysbrydoledig

Yn cefnogi pobl i sbarduno'r newid

Cyfrifol

Bob amser yn ystyried effaith ein gwaith

Ein hanes

Gellir olrhain tarddiad Cadwch Gymru’n Daclus yn ôl i’r 1950au, pan arweiniodd balchder yn y DU ar ôl y rhyfel y ffordd wrth fynd i’r afael â phroblem gynyddol sbwriel.  Ymatebodd Sefydliadau’r Merched trwy greu grŵp Cadwch Gymru’n Daclus.

Ewch ymlaen i 1972, pan gafodd ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus ei lansio.

Dechreuodd fel Cyfarwyddiaeth Cymru o’r Tidy Group nes i ddatganoli ddechrau ac yn 2005, daeth Cadwch Gymru’n Daclus yn sefydliad elusennol annibynnol.

Dyddiadau Allweddol

1987

Gwobr y Faner Las yn cael ei lansio yng Nghymru

1994

Rhaglen Eco-Sgolion yn cael ei lansio yng Nghymru

2002

Gwobr y Faner Werdd ar gyfer Parciau yn cael ei lansio yng Nghymru

2008

Menter Trefi Taclus yn cael ei lansio yng Nghymru

2011

Tâl am fagiau plastig untro yn cael ei gyflwyno yng Nghymru

2012

Cadwch Gymru’n Daclus yn dathlu ei 40ain mlwyddiant

2015

Gwobr Goriad Gwyrdd yn cael ei lansio ar draws Cymru

2017

Prosiect y Goedwig Hir yn cael ei lansio yng Nghymru

2017

Ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru yn cael ei lansio yng Nghymru

2021

Caru Cymru yn cael ei lansio, mudiad cynhwysol i ddileu sbwriel a gwastraff

Cymuned ryngwladol

Rydym yn falch o fod yn aelod o’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE).

Mae rhaglenni FEE, sy’n weithredol ar draws y byd, yn helpu cymunedau i sylweddoli buddion byw’n gynaliadwy trwy addysg a dysgu gweithredol.

Rydym yn cyflwyno pedair rhaglen FEE yng Nghymru:

Gweld oll ein rhaglenni
Goriad Gwyrdd
caru cymru to eradicate waste

Rhyddhau cynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth.

Y Faner Las
wales coast awards

Eco-label a gydnabyddir ar draws y byd y mae miliynau o bobl yn fyd-eang yn ymddiried ynddo ar gyfer traethau, marinas a chychod.

Eco-sgolion
Happy young person

Addysg amgylcheddol nawr ac i’r dyfodol.

YRE
Young person with camera

Grymuso pobl ifanc i ddweud straeon am eu hamgylchedd.

Eisiau gwybod mwy am Cadwch Gymru’n Daclus?

Bags of litter collected by volunteers
Dysgu mwy am ein prosiectau

Ein gwaith
Keep Wales Tidy team together
Siaradwch ag aelod o’n tîm

Cysylltwch â ni
Cwrdd ein Prif Weithredwr Owen

Cwrdd ein Prif Weithredwr
Ymunwch a'n tîm

Gweithio i ni

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth