A A A

Ein Prif Swyddog Gweithredol

Mae tîm Cadwch Gymru’n Daclus yn cael ei arwain gan y Prif Swyddog Gweithredol, Owen Derbyshire.

Mae Owen wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol ers mis Hydref 2022 ac mae’n gyfrifol am arwain y gwaith o gyflwyno rhaglenni strategol Cadwch Gymru’n Daclus, sydd i gyd yn cael effaith gadarnhaol a phwysig ar yr amgylchedd yng Nghymru.

 

Yn flaenorol, bu’n gweithio i S4C fel Cyfarwyddwr Marchnata a Digidol, a chyn hynny, cafodd yrfa fel entrepreneur technoleg, yn gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau.

Mae Owen hefyd wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Anweithredol, Cynghorydd ac Ymddiriedolwr sawl bwrdd yn cynnwys S4C, Shelter Cymru, Promo Cymru, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg, Bwrdd Technoleg y Gymraeg, a’r Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol. Mae ar hyn o bryd yn Aelod Anweithredol o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin.

Pan nad yw’n arwain Cadwch Gymru’n Daclus, mae Owen yn mwynhau treulio amser gyda’i wraig Sophie, ei ferch Efa, a’i gi Lili, ym Mro Morgannwg.

Eisiau gwybod mwy am Cadwch Gymru’n Daclus?

Community group planting garden
Dysgu mwy am ein prosiectau mawr

Ein gwaith
Blue Flag at Llangranog
Siaradwch ag aelod o’n tîm

Cysylltwch â ni
Cyfarfod â'n partneriaid corfforaethol

Ein noddwyr

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth