Lesley Jones

Mae tîm Cadwch Gymru’n Daclus yn cael ei arwain gan y Prif Weithredwr a’r arweinydd amgylcheddol Lesley Jones.

Mae Lesley wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol ers 2010, ac yn y cyfnod hwnnw, mae wedi goruchwylio gweithredu nifer o raglenni amgylcheddol yn llwyddiannus, sydd i gyd wedi cael effaith gadarnhaol a phwysig ar fywyd yng Nghymru.

 

Chief Executive Lesley Jones outdoors

Yn 2012, ymunodd Lesley â Bwrdd y corff anllywodraethol byd-eang sydd yn seiliedig ar aelodaeth, sef y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) a chafodd ei hethol fel llywydd benywaidd cyntaf FEE ym mis Medi 2016.  Sefydlwyd FEE ym 1981 i hybu datblygu cynaliadwy trwy addysg amgylcheddol a Cadwch Gymru’n Daclus yw’r aelod ar gyfer Cymru.  O dan arweinyddiaeth Lesley, mae rhaglenni FEE, yn cynnwys Eco-Sgolion, y Faner Las a Goriad Gwrydd (ar gyfer twristiaeth) wedi tyfu’n fyd-eang ac ar draws Cymru. 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae Cadwch Gymru’n Daclus hefyd wedi llwyddo i hyrwyddo datblygiad mentrau i greu gofod gwyrdd bioamrywiol yn cynnwys Y Faner Werdd ar gyfer Parciau, Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, Y Goedwig Hir, Y Goedwig Fechan a’r rhaglen uchelgeisiol a lansiwyd yn ddiweddar, Caru Cymru.

Mae Caru Cymru, a sefydlwyd i ddileu sbwriel a gwastraff, yn arwydd clir o’r math o waith y mae Lesley’n angerddol yn ei gylch.  Datblygwyd y rhaglen i ddod â’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector a grwpiau cymunedol ynghyd ar draws Cymru, a chreu mudiad angerddol i greu newid cadarnhaol ar gyfer yr amgylchedd a phobl Cymru. 

Mae Lesley wedi arwain ar y blaen gyda nifer o sefydliadau’r trydydd sector am y rhan fwyaf o’i gyrfa.  Cyn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus, gweithiodd i Ganolfan Gydweithredol Cymru, yn arwain datblygiad undebau credyd yng Nghymru, cyn dod yn Ddirprwy Brif Weithredwr yn rheoli mentrau oedd yn cefnogi mentrau cymdeithasol, cynhwysiant ariannol a digidol.  

Mae Lesley wedi parhau i ddangos ei hymrwymiad i wasanaeth cyhoeddus, gan wasanaethu ar sawl Bwrdd yn cynnwys penodai cyhoeddus Grŵp Cynghori ar Gynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru, aelod o Banel Mentrau Newydd Cydweithfeydd y DU ac fel Cadeirydd Charter Housing yng Nghasnewydd.

Pan nad yw’n gweithio i achub yr amgylchedd, mae Lesley wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu, gan ymweld â lleoedd newydd a cherdded yn y mannau gwyrdd amrywiol o amgylch ei chartref yng Nghaerdydd gyda’n chi ffyddlon, Ruby.

Eisiau gwybod mwy am Cadwch Gymru’n Daclus?

Community group planting garden
Dysgu mwy am ein prosiectau mawr

Ein gwaith
Blue Flag at Llangranog
Siaradwch ag aelod o’n tîm

Cysylltwch â ni
Cyfarfod â'n partneriaid corfforaethol

Ein noddwyr

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//