A A A

Cefnogi gweithredu cadarnhaol

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, rydym yn angerddol am gynorthwyo ac ysbrydoli pobl i weithredu i ddiogelu a gofalu am eu hamgylchedd lleol, gan greu Cymru fwy diogel, glanach, iachach a mwy cynaliadwy.

Er ein bod wedi gorfod gwneud pethau ychydig yn wahanol ers i’r pandemig ddechrau, diolch i gefnogaeth ein partneriaid, ysgolion a gwirfoddolwyr, rydym wedi gallu parhau gyda’n gwaith pwysig a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

500,000

o bobl ifanc yn gysylltiedig ag Eco-Sgolion

224

o fannau gwyrdd sydd wedi ennill gwobrau

45

o Faneri Glas yn hedfan

515

o erddi natur lleol wedi eu creu

1,110+

o Arwyr Sbwriel

16,000+

o oriau gwirfoddolwyr

Ein Gwaith

Dysgu mwy am y gwaith rydyn ni'n ei wneud i Gadw Cymru'n Daclus, o wobrau am fannau gwyrdd a thraethau i brosiectau cadwraeth a rhaglenni addysg.

Cymryd rhan

P’un a oes gennych chi ddiwrnod cyfan neu funud neu ddwy i’w sbario, gwnewch eich rhan.

Sut gallwn ni helpu?