Pam Cadwch Gymru'n Daclus?

Rydyn ni’n gwybod bod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl, a gall y manteision wneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd, lles, cymunedau ac i’n heconomi — ac fel bonws ychwanegol mae’n wych i fyd natur hefyd.

Ers 50 mlynedd, rydyn ni wedi bod yn creu mannau sy’n teimlo’n ddiogel, yn lân ac yn wyrdd drwy gynlluniau fel Lleoedd Lleol ar gyfer Natur; rydyn ni wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant drwy ein rhaglen Eco-Sgolion, wedi codi safonau mewn rhagoriaeth amgylcheddol gyda’n Baner Las, Baner Werdd a Gwobrau ‘Goriad Gwyrdd; ac wedi meithrin cysylltiadau â’r llywodraeth gyda’n rhaglen gwrth-sbwriel a gwastraff arobryn Caru Cymru. Yn wyneb yr argyfwng hinsawdd, colli bioamrywiaeth a llygredd, rydyn ni wedi llywio polisi’r llywodraeth ac wedi datblygu prosiectau sy’n cefnogi gweithredu cynaliadwy cadarnhaol.

Ymunwch â ni i helpu i wneud gwahaniaeth.

Rydyn ni’n Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd

Rydyn ni’n falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Byddwn yn gwarantu cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sy’n datgan bod ganddynt anabledd ac sydd wedi dangos ei fod/bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol sylfaenol ar gyfer ein rolau.

Gallwch ddarllen mwy am ein hymrwymiad i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma.

Contact us to learn more

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth