Rydym yn chwilio am bobl angerddol, ddawnus sydd yn rhannu ein gweledigaeth o Gymru hardd

Gweithiwch gyda ni i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.

Gwyddom fod amgylchedd o ansawdd da yn bwysig i bobl a gall y buddion gael effaith sylweddol ar ein cymunedau, iechyd a lles a’r economi.

Rydym yn chwilio am bobl angerddol, ddawnus sydd yn rhannu ein gweledigaeth o ofalu am Gymru i’w gwneud yn hardd er mwyn i bawb allu ei mwynhau.

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth parhaus.

(Noder nad ydym yn derbyn CV)

Swyddog Polisi ac Ymchwil (De Ddwyrain Cymru)

Bydd y Swyddog Polisi ac Ymchwil yn gyfrifol am weithredu arolygon LEAMS (Sbwriel) yn y rhanbarth a gweithio gyda chydweithwyr Cadwch Gymru’n Daclus, Awdurdodau Lleol a rhanddeiliaid eraill i gynorthwyo datblygiad treialon newid ymddygiad lleol a monitro a gwerthuso gweithgareddau yn y rhanbarth i sicrhau data cadarn.

Mae’r swydd yn cynnig gwaith amser llawn o 35 awr yr wythnos, ac yn gyfle gweithio gartref, gyda chyflog o £25,659.

Ariennir y swyddi yn rhannol trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Y dyddiad cau yw 9am Dydd Mercher 1 Rhagfyr

Cynhelir cyfweliadau ar Dydd Gwener 3 Rhagfyr

Gweler y llythyr eglurhaol yma.
Gweler yr hysbysiad swydd yma.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.  Rydym yn dathlu amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol ar gyfer pob cyflogai, wedi ei achredu gan Fuddsoddwyr mewn Pobl. Llenwch ein Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal yma a’i hanfon gyda’ch cais.

Cysylltwch â ni i wybod mwy

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth