Ymunwch â’n Tîm Addysg sydd yn gweithio i rymuso pobl ifanc i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd

Os ydych yn unigolyn brwdfrydig sydd yn ysbrydoli gyda chefndir mewn addysg a diddordeb yn yr amgylchedd ac yn gallu gweld eich hun ynrôl hon, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych. 

Gwybodaeth allweddol

Cyflog: 
£28,004
Yn atebol i: 
Rheolwr Addysg
Yn gyfrifol am: 
Darparu gweithgareddau addusg
Lleoliad: 
Wedi’i leoli gartref yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru, gyda’r cyfle i weithio’n rhithiol gydag ysgolion ledled Cymru.
Daliadaeth: 
Sefyllfa barhaol, yn amodol ar gyllid parhaus o fis Ebrill 2025
Oriau: 
Bydd gweithio 35 awr yr wythnos  llawn amser neu gweithio rhan amser yn cael eu hystyried.

Rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i iechyd a lles ein staff ac yn cynnig ystod eang o fuddion staff.

Beth ydyn ni'n chwilio amdano?

Mae hwn yn gyfle cyffrous newydd yn Nhîm Cadwch Gymru’n Daclus. 

Byddwch yn ymuno â thîm cefnogol sefydledig sydd wedi ymrwymo i gyflwyno addysg amgylcheddol i bobl ifanc. 

Fel Swyddog Addysg byddwch yn hyrwyddo ac yn datblygu prosiectau addysgol yn cynnwys y rhaglen EcoSgolion. Yn eich rhanbarth byddwch yn gweithredu fel pwynt cyswllt addysgol Cadwch Gymru’n Daclus ac yn cynorthwyo gyda chyflwyno a datblygu rhaglenni. Bydd y rôl yn cynnwys cymysgedd o weithdai ymarferol wyneb yn wyneb a rhithiol gyda disgyblion o bobl oed a hyfforddiant ar gyfer addysgwyr. Bydd y rôl yn hyblyg gyda blaenoriaethau’n nnewid yn dibynnu ar ffynonellau cyllid a blaenoriaethau cenedlaethol presennol. 

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais
Mae’n bwysig iawn i ni ddod o hyd i’r bobl iawn ar gyfer y rôl; pobl a fydd yn cefnogi llwyddiant parhaus tîm addusg Cadwch Gymru’n Daclus.

Os hoffech chi gael y cyfle i’n cefnogi yn ein gwaith, anfonwch eich CV a datganiad personol atom ni.

Gellir darparu’r datganiad personol fel fideo neu’n ysgrifenedig gan ddefnyddio’r templed sydd wedi’i ddarparu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw esbonio sut rydych chi’n teimlo y byddech chi’n ffitio i mewn i’n tîm a’r hyn y gallech chi ei gynnig.

E-bostiwch eich cais at hr@keepwalestidy.cymru  erbyn canol dydd ar ddydd Llun 27 Tachwedd 2023.

Byddwn yn gwahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer i gwrdd â ni yn ystod yr wythnos yn dechrau 4 Rhagfyr 2023 2023 i roi cyfle i ni ddysgu mwy am eich profiadau a’ch syniadau.

Os hoffech chi gael trafodaeth anffurfiol am y rôl yma yn Cadwch Gymru’n Daclus, yna cysylltwch â: hr@keepwalestidy.cymru neu ffoniwch 02920 256767. ​Os ydych chi angen y wybodaeth recriwtio mewn unrhyw fformat arall, cysylltwch â ni.

Os nad ydych chi wedi derbyn ymateb gennym ni yn eich gwahodd i fynychu cyfweliad erbyn 1 Rhagfyr 2023, dylech gymryd yn ganiataol eich bod wedi bod yn aflwyddiannus y tro hwn.