Benthyg offer am ddim a helpu i ofalu am eich ardal leol

Rydym yn llawn cyffro bod ein hybiau codi sbwriel cymunedol wedi ailagor ar draws Cymru. Gall unigolion, teuluoedd, grwpiau cymunedol a busnesau fenthyg cyfarpar codi sbwriel am ddim i lanhau eu hardal leol.

Mae ein rhwydwaith cynyddol o hybiau yn cynnig yr holl offer sydd ei angen arnoch i gynnal ymgyrch glanhau diogel.  Mae hyn yn cynnwys codwyr sbwriel, siacedi llachar, bagiau sbwriel a chylchynnau (sydd yn hanfodol ar gyfer cadw eich bagiau yn agored os yw hi’n wyntog!).  Maent wedi cael eu sefydlu fel rhan o’n menter Caru Cymru.

Fe wnaeth yr hybiau i gyd gau yn ystod y cyfnod clo cyntaf, ond maent wedi ailagor yn ddiweddar wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio.  Mae nifer y bobl sydd wedi defnyddio’r hybiau dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn rhyfeddol, gyda chymunedau yn dod ynghyd a gwneud defnydd o’r cyfarpar am ddim i wella eu hardaloedd lleol a mynd i’r afael â gwastraff.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae. Mae sbwriel nid yn unig yn felltith yn ein hamgylchedd lleol, ond mae hefyd yn cael effaith sylweddol ar ein hiechyd, ein llesiant, ac ar fywyd gwyllt hefyd. Codwch wrth fynd heibio trwy ddefnyddio ein cyfarpar casglu am ddim yn eich hyb lleol. Rydym i gyd wedi gweld eisiau ein hoff leoedd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n hanfodol bod ein cymunedau, ein mannau gwyrdd a’n traethau yn cael eu cadw’n lân ac yn ddiogel i bawb eu mwynhau. Gyda’n gilydd, gallwn i gyd wneud gwahaniaeth.


Erthyglau cysylltiedig

Olion pawennau ar finiau yn ymddangos ar draws Cymru i frwydro yn erbyn baw cŵn

19/11/2021

Darllen mwy
Ymunwch â’n tîm ar gyfer Ras 5K Siôn Corn Clwyd am ddim! (Dim ticedi ar ol)

09/11/2021

Darllen mwy
Hyb codi sbwriel newydd yn cefnogi ymgyrch glanhau hydrefol AS

12/10/2021

Darllen mwy
Gwnewch y peth iawn a ‘Gadael olion pawennau yn unig’

07/10/2021

Darllen mwy