Bydd rhai newidiadau i ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru

Fel arwydd o barch yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II, rydym yn aildrefnu rhai o’n digwyddiadau.

Bydd ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru yn mynd ymlaen o ddydd Gwener 16 Medi 2022.

Fodd bynnag, mae’r digwyddiadau a drefnwyd gan ein staff ar ddydd Llun 19 Medi, diwrnod angladd gwladol y Frenhines, wedi cael eu canslo. Os ydych wedi cofrestru i gymryd rhan mewn digwyddiad glanhau ar y dyddiad hwn, bydd Swyddog y Prosiect mewn cysylltiad â chi yn fuan.

Efallai fydd digwyddiadau a drefnwyd gan wirfoddolwyr yn dal i ddigwydd yn ôl disgresiwn y trefnydd.

Trefnwyr, ystyriwch amserau eich digwyddiadau glanhau traethau ar ddydd Llun 19 Medi, a lle y bo’n bosibl, trefnwch nhw y tu allan i amserau penodol yr angladd.

Rydym yn diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

I ddod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi neu i gofrestru digwyddiad eich hun, ewch i: https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/marine-clean-cymru-2022/

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnoch trwy comms@keepwalestidy.cymru

Erthyglau cysylltiedig

Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

30/01/2023

Darllen mwy
Busnesau yn ymuno â’r rhwydwaith Hybiau Codi Sbwriel ar draws Cymru

18/01/2023

Darllen mwy
Ysbrydoli busnesau i leihau ei gwastraff

13/12/2022

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy