A A A

Cannoedd o becynnau gardd newydd am ddim ar gael i gymunedau

Mae’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus yn rhoi cannoedd o becynnau gardd am ddim i gymunedau ar draws y wlad.

Y llynedd, cafodd dros 500 o erddi eu creu, eu hadfer a’u gwella trwy Leoedd Lleol ar gyfer Natur. Cymerodd  grwpiau  cymunedol a  sefydliadau o bob math a maint ran – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Mae’r ceisiadau bellach wedi ailagor, ac mae cymunedau yn cael eu hannog  i  gymryd  rhan  ac  osgoi  colli’r  cyfle. Gallwch  ddewis  o  erddi ffrwythau a pherlysiau ar raddfa fach, gerddi peillwyr a threfol, neu erddi bywyd gwyllt a thyfu bwyd ar raddfa fwy.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae mwy o bobl nag erioed wedi dod i werthfawrogi gwerth natur ar eu stepen drws. Ond mae angen gweithredu ar frys i wrthdroi ei ddirywiad. Dyma pam yr ydym yn llawn cyffro wrth ailagor ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Diolch i gymorth parhaus Llywodraeth Cymru a’n partneriaid, bydd cannoedd o erddi newydd yn cael eu datblygu ar draws y wlad dros y misoedd nesaf.

Louise Tambini
Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’.

Dywedodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd:

Mae’r pandemig wedi gwneud i ni gyd werthfawrogi natur yn well a sylweddoli ei fod yn hanfodol i’n hiechyd, yr economi a’n lles ehangach. Bydd yr amgylchedd yn greiddiol i broses gwneud penderfyniadau ein llywodraeth newydd, felly rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu parhau i gefnogi ein cymunedau i wneud eu rhan i helpu planhigion, adar a pheillwyr ar hyd a lled Cymru. Rwyf yn eich annog i ddod ynghyd i fanteisio ar y cyllid hwn er mwyn rhoi help llaw i natur.

 Julie James
Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Mae cannoedd o becynnau gardd am ddim ar gael. Gwneud cais nawr! Ewch i’n tudalen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Erthyglau cysylltiedig

Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur newydd ar gael

19/04/2024

Darllen mwy
Cyflwyno Prosiect Y Goedwig Hir Drefol

29/02/2024

Darllen mwy
Ewch ati i dyfu yn ystod Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd – mae cymaint o fuddion i gael rhandir

03/08/2023

Darllen mwy
Gwnewch gais nawr am becyn gardd am ddim

12/06/2023

Darllen mwy