Cannoedd o becynnau gardd newydd am ddim ar gael i gymunedau

Mae’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus yn rhoi cannoedd o becynnau gardd am ddim i gymunedau ar draws y wlad.

Y llynedd, cafodd dros 500 o erddi eu creu, eu hadfer a’u gwella trwy Leoedd Lleol ar gyfer Natur. Cymerodd  grwpiau  cymunedol a  sefydliadau o bob math a maint ran – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Mae’r ceisiadau bellach wedi ailagor, ac mae cymunedau yn cael eu hannog  i  gymryd  rhan  ac  osgoi  colli’r  cyfle. Gallwch  ddewis  o  erddi ffrwythau a pherlysiau ar raddfa fach, gerddi peillwyr a threfol, neu erddi bywyd gwyllt a thyfu bwyd ar raddfa fwy.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae mwy o bobl nag erioed wedi dod i werthfawrogi gwerth natur ar eu stepen drws. Ond mae angen gweithredu ar frys i wrthdroi ei ddirywiad. Dyma pam yr ydym yn llawn cyffro wrth ailagor ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Diolch i gymorth parhaus Llywodraeth Cymru a’n partneriaid, bydd cannoedd o erddi newydd yn cael eu datblygu ar draws y wlad dros y misoedd nesaf.

Louise Tambini
Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’.

Dywedodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd:

Mae’r pandemig wedi gwneud i ni gyd werthfawrogi natur yn well a sylweddoli ei fod yn hanfodol i’n hiechyd, yr economi a’n lles ehangach. Bydd yr amgylchedd yn greiddiol i broses gwneud penderfyniadau ein llywodraeth newydd, felly rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu parhau i gefnogi ein cymunedau i wneud eu rhan i helpu planhigion, adar a pheillwyr ar hyd a lled Cymru. Rwyf yn eich annog i ddod ynghyd i fanteisio ar y cyllid hwn er mwyn rhoi help llaw i natur.

 Julie James
Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Mae cannoedd o becynnau gardd am ddim ar gael. Gwneud cais nawr! Ewch i’n tudalen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Erthyglau cysylltiedig

Gardd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ennill gwobr gadwraeth flaenllaw

12/01/2023

Darllen mwy
Owen Derbyshire yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus

27/10/2022

Darllen mwy
Pecynnau gardd am ddim olaf ar gael gan Leoedd Lleol ar gyfer Natur

27/09/2022

Darllen mwy
Prif Weithredwr Lesley Jones yn ymddeol ym mis Hydref

05/05/2022

Darllen mwy