A A A

I gyd o'r erthyglau diweddaraf

Rydym bob amser yn falch o fedru helpu gydag unrhyw ymholiadau gan y wasg, cyflwyno gwybodaeth neu fynegi barn. Siaradwch ag aelod o’n tîm – ebostwch comms@keepwalestidy.cymru

Hidlo gan:
Cymru yn chwifio mwy o Faneri Gwyrdd Cymunedol nag unrhyw wlad arall ar draws y byd

16/07/2024

Darllen mwy
Mae Loteri Cymru Hardd wedi cyrraedd!

11/07/2024

Darllen mwy
Enwebiadau Gwobrau Cymru Daclus ar agor!

17/05/2024

Darllen mwy
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arfordir Cymru 2024!

14/05/2024

Darllen mwy
Oedi i’r cynllun dychwelyd ernes: ein hymateb

29/04/2024

Darllen mwy
Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur newydd ar gael

19/04/2024

Darllen mwy
Angen Cynllun Dychwelyd Ernes nawr yn fwy nag erioed

12/03/2024

Darllen mwy
Cyflwyno Prosiect Y Goedwig Hir Drefol

29/02/2024

Darllen mwy
Pysgodfa yng Nghymru yw’r unig fan gwyrdd a reolir gan y gymuned i gael ei chynnwys yn y Deg Uchaf yn y DU

08/11/2023

Darllen mwy
Gwaharddiad ar blastigau untro – beth nesaf?

30/10/2023

Darllen mwy
Ewch ati i dyfu yn ystod Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd – mae cymaint o fuddion i gael rhandir

03/08/2023

Darllen mwy
#OchrauFfyrddTaclus: mynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd

20/07/2023

Darllen mwy
Baneri Gwyrdd yn hedfan mewn 280 o fannau gwyrdd

18/07/2023

Darllen mwy
Disgyblion a’r Senedd: Uwchgynhadledd Eco’r Senedd yn tanio trafodaethau amgylcheddol difyr

11/07/2023

Darllen mwy
Gwnewch gais nawr am becyn gardd am ddim

12/06/2023

Darllen mwy
Gwobrau Arfordir Cymru 2023

12/05/2023

Darllen mwy
Gwobrau Cymru Daclus 2023: mae gennym enillwyr!

20/04/2023

Darllen mwy
Pa mor lân yw ein strydoedd yng Nghymru?

13/03/2023

Darllen mwy
Taith allyriadau isel Eco-Sgolion Cymru i Foroco

06/03/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

30/01/2023

Darllen mwy
Cynllun dychwelyd ernes newydd ar ei ffordd

20/01/2023

Darllen mwy
Busnesau yn ymuno â’r rhwydwaith Hybiau Codi Sbwriel ar draws Cymru

18/01/2023

Darllen mwy
Rhowch eich barn am draethau a thwristiaeth yng Nghymru

18/01/2023

Darllen mwy
Ysgolion dros Gymru yn dechrau plannu miloedd o goed

16/01/2023

Darllen mwy
Gardd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ennill gwobr gadwraeth flaenllaw

12/01/2023

Darllen mwy
Ysbrydoli busnesau i leihau ei gwastraff

13/12/2022

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy
Rydyn ni’n galw ar bob ysgol i gael siop gyfnewid gwisg ysgol

24/11/2022

Darllen mwy
Coroni Tîm Parc Bute y gorau yn y DU

22/11/2022

Darllen mwy
Enwi Cadwch Gymru’n Daclus fel ‘Busnes Gwyrdd y Flwyddyn

18/11/2022

Darllen mwy
Enwi Parc Gwledig Margam yn un o’r goreuon yn y DU gyfan

15/11/2022

Darllen mwy
Galwadau am weithredu ar yr hinsawdd wrth i ras gyfnewid arloesol deithio drwy Gymru

01/11/2022

Darllen mwy
Gwnewch rywbeth gwahanol ar Noson Tân Gwyllt eleni

28/10/2022

Darllen mwy
Owen Derbyshire yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus

27/10/2022

Darllen mwy
Mae’n amser i ddewis hoff barciau a mannau gwyrdd y Genedl

07/10/2022

Darllen mwy
Amser ar ôl i ymuno â Glanhau Moroedd Cymru!

04/10/2022

Darllen mwy
Pecynnau gardd am ddim olaf ar gael gan Leoedd Lleol ar gyfer Natur

27/09/2022

Darllen mwy
Ymunwch â ras gyfnewid fwya’r byd ar gyfer newid hinsawdd!

26/09/2022

Darllen mwy
Cyfansoddiad Ardoll Ymwelwyr: byddwch yn rhan o’r sgwrs

21/09/2022

Darllen mwy
Cymru’n gwahardd plastigau untro

20/09/2022

Darllen mwy
Bydd rhai newidiadau i ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru

13/09/2022

Darllen mwy
Owens Group yn cefnogi ein hymgyrch sbwriel ar ochr y ffordd

31/08/2022

Darllen mwy
Mae Glanhau Moroedd Cymru yn ôl!

16/08/2022

Darllen mwy
Datganiad y Faner Las: Awst 2022

09/08/2022

Darllen mwy
Dathlu 50 mlynedd o Cadwch Gymru’n Daclus

03/08/2022

Darllen mwy
Gwirfoddolwyr yn ‘Seiclo am Sbwriel’ i greu Ynys Môn lanach

29/07/2022

Darllen mwy
Dathlu 265 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

26/07/2022

Darllen mwy
Coroni Sero Zero Waste fel ‘Manwerthwr y Flwyddyn’ yn y Gwobrau Amgylcheddol Cenedlaethol

22/07/2022

Darllen mwy
Will Millard yw Llysgennad Cadwch Gymru’n Daclus!

18/07/2022

Darllen mwy
D H Transport yn cefnogi ymgyrch sbwriel ar ochr y ffordd

14/07/2022

Darllen mwy
Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn cael Gwobr Barcud Arian y Cadeirydd

06/07/2022

Darllen mwy
Prosiect Caru Cymru yn ennill gwobr arloesedd

13/06/2022

Darllen mwy
Prosiect newydd cyffrous yn defnyddio AI i fynd i’r afael â sbwriel

27/05/2022

Darllen mwy
Gwobrau Arfordir Cymru 2022

25/05/2022

Darllen mwy
Aleighcia Scott yw ein Llysgennad Ieuenctid cyntaf erioed

23/05/2022

Darllen mwy
Prif Weithredwr Lesley Jones yn ymddeol ym mis Hydref

05/05/2022

Darllen mwy
Rhoi help llaw i natur efo pecyn gardd am ddim

26/04/2022

Darllen mwy
Peidiwch â difaru, ewch â’ch sbwriel gartref

19/04/2022

Darllen mwy
Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn llwyddiant ysgubol!

11/04/2022

Darllen mwy
Diolch i bawb a gymerodd ran yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru!

11/04/2022

Darllen mwy
Ydych chi wedi gweld ein cerflun o Snoopy?

08/04/2022

Darllen mwy
Dros 4,000 o fagiau wedi’u gaddo ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru

01/04/2022

Darllen mwy
Gwledydd yn dod ynghyd i annog Llywodraethau i wneud sbwriel yn ganolog i gynllun newydd ‘y llygrwr sy’n talu’

22/03/2022

Darllen mwy
Rydym yn sefyll gyda Wcráin

18/03/2022

Darllen mwy
Deunydd pacio yn sbwriel ar 64% o strydoedd Cymru

17/03/2022

Darllen mwy
Ymunwch â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru ar lan y môr ym Mae Cinmel

15/03/2022

Darllen mwy
Yn galw ar bawb sydd yn caru cŵn ym Merthyr

11/03/2022

Darllen mwy
Apêl RSPCA Cymru am wirfoddolwyr Gwanwyn Glân Cymru

11/03/2022

Darllen mwy
Newbridge RFC yn cefnogi ein ymgyrch baw cŵn

10/03/2022

Darllen mwy
Ymunwch a ni i bigo i’r copa ar y Wyddfa Gwanwyn Glân Cymru yma

09/03/2022

Darllen mwy
Ydych chi’n fwy clyfar na phlentyn eco-ymwybodol 10 oed?

09/03/2022

Darllen mwy
Awydd glanhau a baned gyda cast ‘Rownd a Rownd’?

09/03/2022

Darllen mwy
Coes chwaraewr rygbi ‘heb fod yn iawn’ ers cael ei heintio gan faw ci

24/02/2022

Darllen mwy
Addewid i ddangos cariad tuag at Gymru y gwanwyn hwn

12/02/2022

Darllen mwy
Lansio hyb codi sbwriel yn Grangetown

28/01/2022

Darllen mwy
Iaith cariad i ni yw Cymru ddi-sbwriel

25/01/2022

Darllen mwy
Gadewch olion pawennau yn unig yn ystod mis cerdded eich chi

17/01/2022

Darllen mwy
Caru Cymru’n Lansio Ymgyrch Ardaloedd Di-sbwriel yn Targedu Busnesau ar Draws Cymru

05/01/2022

Darllen mwy
Arbedwch y dyddiad – Gwanwyn Glân Cymru 2022

22/12/2021

Darllen mwy
Zero Waste Torfaen joins the growing number of litter picking hubs opening across Wales.
Hyb codi sbwriel cymunedol newydd wedi ei sefydlu yn Nhorfaen

30/11/2021

Darllen mwy
Pawprints to bins appearing across Wales to combat dog fouling
Olion pawennau ar finiau yn ymddangos ar draws Cymru i frwydro yn erbyn baw cŵn

19/11/2021

Darllen mwy
Ymunwch â’n tîm ar gyfer Ras 5K Siôn Corn Clwyd am ddim! (Dim ticedi ar ol)

09/11/2021

Darllen mwy
Castell Sain Ffagan a'i Gerddi
Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

14/10/2021

Darllen mwy
Hyb codi sbwriel newydd yn cefnogi ymgyrch glanhau hydrefol AS

12/10/2021

Darllen mwy
Gwnewch y peth iawn a ‘Gadael olion pawennau yn unig’

07/10/2021

Darllen mwy
Benthyg offer am ddim a helpu i ofalu am eich ardal leol

27/09/2021

Darllen mwy
‘Gwneud Gwahaniaeth’ gyda Cadwch Gymru’n Daclus a BBC Radio Wales

13/09/2021

Darllen mwy
Cystadleuaeth Tymor Taclus

26/08/2021

Darllen mwy
Cymru yn ennill cystadleuaeth arfer da y Faner Las ryngwladol

16/07/2021

Darllen mwy
Creu straeon, nid sbwriel

12/07/2021

Darllen mwy
Ymgyrch newid ymddygiad ym Mlaenau Gwent yn gofyn i smygwyr drin bonion mewn ffordd gyfrifol

04/06/2021

Darllen mwy
Ymgyrch Trysorwch Eich Afon yn chwilio am recriwtiaid newydd

25/05/2021

Darllen mwy
Cannoedd o becynnau gardd newydd am ddim ar gael i gymunedau

25/05/2021

Darllen mwy
Pobl ifanc uchelgeisiol yn ennill cystadleuaeth newyddiaduriaeth amgylcheddol

17/05/2021

Darllen mwy
Gwobrau Arfordir Cymru 2021

15/05/2021

Darllen mwy
Disgyblion ar draws Cymru yn galw am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn ystod digwyddiad rhithiol

04/05/2021

Darllen mwy
Mynd i’r afael â sbwriel y cyfnod clo gyda’n gilydd

28/04/2021

Darllen mwy
Coedwigoedd ysgol newydd yn creu cenhedlaeth o ‘warcheidwaid coed’

23/03/2021

Darllen mwy
Lansio mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff ar draws Cymru

16/03/2021

Darllen mwy
Plannu ‘Coedwigoedd Bychain’ cyntaf Cymru

11/02/2021

Darllen mwy
Cydnabod arwyr y Faner Werdd am gyfraniad eithriadol i barciau

18/01/2021

Darllen mwy
Diolch arbennig gan ein Prif Swyddog Gweithredol

05/12/2020

Darllen mwy
Canolfan Parc Cenedlaethol Bluestone yn cael gwobr amgylcheddol ryngwladol

23/11/2020

Darllen mwy