A A A

Datganiad y Faner Las: Awst 2022

Rydym wedi derbyn hysbysiad terfynol gan reithgor y Faner Las ryngwladol, er gwaethaf ein sgyrsiau parhaus gyda nhw, na fydd nifer o draethau ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy yn cael Baner Las ar gyfer tymor ymdrochi 2022.

Mae’r traethau hyn wedi cyflawni’r safonau amgylcheddol uchaf sy’n ofynnol gan y Faner Las. Fodd bynnag, mae’r rheithgor rhyngwladol wedi atgyfnerthu’r penderfyniad, ar draethau lle mae dros 50 o ddefnyddwyr traeth y dydd ar gyfartaledd dros gyfnod o 4 wythnos yn ystod y tymor brig a lle nad oes unrhyw achubwyr bywydau, bod yn rhaid i asesydd annibynnol cydnabyddedig, o Aelod-sefydliad Llawn o’r Ffederaswn Achub Bywydau Rhyngwladol (ILS), gynnal asesiad risg. Felly, ystyrir nad yw asesiad risg diogelwch mewnol gan ymgeisydd y Faner Las yn cydymffurfio â meini prawf y Faner Las.

Yn ystod blynyddoedd blaenorol, cafodd ceisiadau am y Faner Las eu cymeradwyo trwy gyfeirio at asesiadau risg cadarn oedd yn cael eu cynnal gan aseswyr risg mewnol cymwys oedd wedi cael eu hyfforddi. Fodd bynnag, er gwaethaf cyflwyno gwybodaeth ategol ychwanegol, ni chafodd ceisiadau 2022 eu cymeradwyo gan y Rheithgor Rhyngwladol am nad oeddent yn mynd i’r afael â’r gofyniad am asesiad annibynnol yn ddigonol.

Mae’r holl bartïon cysylltiedig yn cydnabod bod cyflawni’r meini prawf hyn yn elfen bwysig o sicrhau bod y safonau rhagoriaeth sydd yn sail i wobr y Faner Las ar gyfer dros 5,000 o draethau’r Faner Las ar draws y byd yn cael eu cynnal. Bydd sgyrsiau’n parhau i amlinellu, mewn ffordd llawn ac amserol, holl ofynion y Faner Las yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod traethau yng Ngogledd Orllewin Cymru’n bodloni’r meini prawf hyn.

Erthyglau cysylltiedig

Enwebiadau Gwobrau Cymru Daclus ar agor!

17/05/2024

Darllen mwy
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arfordir Cymru 2024!

14/05/2024

Darllen mwy
Pysgodfa yng Nghymru yw’r unig fan gwyrdd a reolir gan y gymuned i gael ei chynnwys yn y Deg Uchaf yn y DU

08/11/2023

Darllen mwy
Baneri Gwyrdd yn hedfan mewn 280 o fannau gwyrdd

18/07/2023

Darllen mwy