Dros 4,000 o fagiau wedi’u gaddo ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru

Mae Gwanwyn Glân Cymru bellach wedi cael dechrau, mae dros 300 o ddigwyddiadau glanhau bellach wedi’u haddo, mae hyn ymhell dros 4,000 o fagiau o sbwriel a chyfrif wedi’u codi ledled Cymru.

Mae digwyddiadau glanhau di-ri eisoes wedi digwydd dros yr wythnos ddiwethaf ledled y wlad ac wedi esgor ar ganlyniadau anhygoel yn barod.

Hoffem ddiolch i’r gwirfoddolwyr anhygoel, grwpiau cymunedol, busnesau ac ysgolion sydd eisoes wedi bod yn brysur yn codi sbwriel.

Nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan

Dyma gipolwg ar weithgaredd dros yr wythnos ddiwethaf.

Dydd Sadwrn diwethaf roedd yr haul yn gwenu ar ein gwirfoddolwyr yn pigo ym Mhorthaethwy ochr yn ochr ag Iestyn a Mali o Rownd a Rownd.

Aeth pawb ati i gasglu sbwriel ar draws yr arfordir a gorffen y digwyddiad gyda thaith arbennig o amgylch set Rownd a Rownd ym Mhorthaethwy.
Erthyglau cysylltiedig

Aleighcia Scott yw ein Llysgennad Ieuenctid cyntaf erioed

23/05/2022

Darllen mwy
Prif Weithredwr Lesley Jones yn ymddeol ym mis Hydref

05/05/2022

Darllen mwy
Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn llwyddiant ysgubol!

11/04/2022

Darllen mwy
Addewid i ddangos cariad tuag at Gymru y gwanwyn hwn

12/02/2022

Darllen mwy
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//