A A A

Dros 4,000 o fagiau wedi’u gaddo ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru

Mae Gwanwyn Glân Cymru bellach wedi cael dechrau, mae dros 300 o ddigwyddiadau glanhau bellach wedi’u haddo, mae hyn ymhell dros 4,000 o fagiau o sbwriel a chyfrif wedi’u codi ledled Cymru.

Mae digwyddiadau glanhau di-ri eisoes wedi digwydd dros yr wythnos ddiwethaf ledled y wlad ac wedi esgor ar ganlyniadau anhygoel yn barod.

Hoffem ddiolch i’r gwirfoddolwyr anhygoel, grwpiau cymunedol, busnesau ac ysgolion sydd eisoes wedi bod yn brysur yn codi sbwriel.

Nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan

Dyma gipolwg ar weithgaredd dros yr wythnos ddiwethaf.

Dydd Sadwrn diwethaf roedd yr haul yn gwenu ar ein gwirfoddolwyr yn pigo ym Mhorthaethwy ochr yn ochr ag Iestyn a Mali o Rownd a Rownd.

Aeth pawb ati i gasglu sbwriel ar draws yr arfordir a gorffen y digwyddiad gyda thaith arbennig o amgylch set Rownd a Rownd ym Mhorthaethwy.
Erthyglau cysylltiedig

Taith allyriadau isel Eco-Sgolion Cymru i Foroco

06/03/2023

Darllen mwy
Cynllun dychwelyd ernes newydd ar ei ffordd

20/01/2023

Darllen mwy
Ysgolion dros Gymru yn dechrau plannu miloedd o goed

16/01/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy