A A A

Enwi Parc Gwledig Margam yn un o’r goreuon yn y DU gyfan

Mae Parc Gwledig Margam wedi cael ei gynnwys fel un o’r deg o barciau a mannau gwyrdd gorau yn y DU yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

I ddathlu’r Faner Werdd ragorol sy’n cael ei dyfarnu i barciau a mannau gwyrdd ar draws y DU, mae’r cyhoedd wedi pleidleisio dros eu hoff safle Baner Werdd yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2022.

Gwobr y Faner Werdd yw’r safon ansawdd rhyngwladol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd.

Yn ystod mis Hydref, gwahoddwyd y cyhoedd i bleidleisio dros un o’u hoff barciau neu fannau gwyrdd sydd wedi derbyn y Faner Werdd ac ymysg y deg gorau yn y wlad y mae Parc Gwledig Margam yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Rydym yn falch o dderbyn yr anrhydedd haeddiannol hwn i Barc Gwledig Margam. Mae’r parc yn dirnod pwysig i’n preswylwyr lleol ac i ymwelwyr ac mae’r wobr hon yn dangos gymaint y mae pobl yn ei werthfawrogi. Da iawn i’r staff i gyd sydd yn gweithio’n galed i wneud y parc yn gymaint o lwyddiant, ac am sicrhau bod ei safonau uchel a’i ddarpariaeth o fannau gwyrdd o ansawdd yn parhau!

Dywedodd y Cynghorydd Jeremy Hurley, Aelod o Gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Newid Hinsawdd a llesiant

Yn ymuno â Pharc Margam yn neg uchaf Dewis y Bobl o’r parciau a’r mannau gwyrdd mwyaf poblogaidd y mae:

  • Parc Cassiobury, Cyngor Bwrdeistref Watford
  • Parc Margam, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  • Parc Gweithgaredd Oxhey, Cyngor Bwrdeistref Watford
  • Parc Oxhey, Cyngor Bwrdeistref Watford
  • Parc Strathaven, Cyngor De Swydd Lanark
  • Parc Wivenhoe Prifysgol Essex, Prifysgol Essex
  • Parc Valentine, Vision Redbridge Culture and Leisure Ltd
  • Parc Victoria (Tower Hamlets), Bwrdeistref Tower Hamlets Llundain
  • Warley Woods, Ymddiriedolaeth Gymunedol Warley Woods
  • Parc Wollaton, Cyngor Dinas Nottingham

Llongyfarchiadau mawr i Barc Gwledig Margam a’r holl enillwyr haeddiannol eraill ar draws y DU. Gyda 2,208 o barciau a mannau gwyrdd yn derbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd, mae cael eich enwi yn un o hoff rai’r genedl yn gyflawniad mawr. Mae’n wych dathlu holl waith caled staff a gwirfoddolwyr y parciau ar hyd a lled y wlad.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus

Gwnewch gais am Wobr y Faner Werdd

Mae ceisiadau bellach ar agor i wneud cais am Wobr y Faner Werdd.

Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â rhoi pobl mewn cysylltiad â’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau. Dyma’r meincnod ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yn y DU a thu hwnt.

Ble bynnag y byddwch yn gweld Baner Werdd, byddwch yn gwybod eich bod yn ymweld â lle eithriadol gyda’r safonau uchaf.

Canfod mwy a gwneud cais.

Erthyglau cysylltiedig

Enwebiadau Gwobrau Cymru Daclus ar agor!

17/05/2024

Darllen mwy
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arfordir Cymru 2024!

14/05/2024

Darllen mwy
Pysgodfa yng Nghymru yw’r unig fan gwyrdd a reolir gan y gymuned i gael ei chynnwys yn y Deg Uchaf yn y DU

08/11/2023

Darllen mwy
Baneri Gwyrdd yn hedfan mewn 280 o fannau gwyrdd

18/07/2023

Darllen mwy