A A A

Gwirfoddolwyr yn ‘Seiclo am Sbwriel’ i greu Ynys Môn lanach

Mae treial beicio a sbwriel lleol yn cael ei gynnal trwy gydol mis Mehefin ar Ynys Môn, o’r enw ‘Seiclo am Sbwriel’.

Mae grŵp o feicwyr gwirfoddol lleol wedi cael eu recriwtio a byddant yn cymryd rhan mewn treial dros 6 wythnos, pan fyddant yn mynd i’r afael â llwybrau mwy anodd i’w cyrraedd a ffyrdd ymyl ar hyd yr arfordir, sydd yn aml yn cael eu heffeithio’n wael gan sbwriel o fwytai bwyd brys cyfagos a cheir yn mynd heibio.

Bydd ôl-gerbydau cargo 40kg ynghlwm wrth gefn y beiciau a chânt eu defnyddio i storio sbwriel fydd yn cael ei gasglu yn ystod y treial. Defnyddir codwyr sbwriel y gellir eu plygu hefyd, gan alluogi’r beicwyr i aros yn ddiogel cyn codi’r sbwriel a pharhau ar eu taith.

Edrychwn ymlaen at eu gweld ar hyd y lle dros y mis i ddod.

Mae ‘Seiclo am Sbwriel’ yn cael ei redeg gan Cadwch Gymru’n Daclus fel rhan o’u menter Caru Cymru. Mae Caru Cymru yn fudiad cynhwysol sydd yn cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid awdurdodau lleol i ddileu sbwriel a gwastraff.

 

“Wrth i ni agosáu at dymor prysur yr haf ar Ynys Môn, mae gwarchod ein hardaloedd prydferth naturiol a’n mannau gwyrdd yn hynod bwysig.” “Mae lonydd cefn gwlad yn cael eu heffeithio gan sbwriel ar ochr y ffordd ac mae’r rhain yn ardaloedd na fyddent yn cael eu cynnal a’u cadw fel arfer. Trwy “Seiclo am ‘Sbwriel” rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda beicwyr lleol ar yr ynys i fynd i’r afael â sbwriel mewn ffordd wahanol iawn fis Mehefin eleni. “Rydym yn annog pawb sydd â diddordeb yn y treial hwn neu ffyrdd eraill o gymryd rhan yn ein gwaith cyffrous yn mynd i’r afael â sbwriel ledled Cymru i fynd i’n gwefan.”

Gareth Evans
Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus – Ynys Môn

Mae Caru Cymru wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Erthyglau cysylltiedig

Oedi i’r cynllun dychwelyd ernes: ein hymateb

29/04/2024

Darllen mwy
Angen Cynllun Dychwelyd Ernes nawr yn fwy nag erioed

12/03/2024

Darllen mwy
Gwaharddiad ar blastigau untro – beth nesaf?

30/10/2023

Darllen mwy
#OchrauFfyrddTaclus: mynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd

20/07/2023

Darllen mwy