Mynd i’r afael â sbwriel y cyfnod clo gyda’n gilydd

Rydym wedi ymuno â Keep Britain Tidy yn Lloegr a Keep Scotland Beautiful mewn galwad frys i weithredu i fynd i’r afael â sbwriel ar ôl y cyfnod clo.  Gyda’n gilydd rydym yn annog pobl i wneud y peth iawn a rhoi eu sbwriel yn y bin neu fynd ag ef gartref.

Gobeithio bod y llythyr agored hwn, wedi ei lofnodi gan y tri prif weithredwr, yn anfon neges glir i bawb wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio.

Creu straeon nid sbwriel

Yng Nghymru, rydym hefyd yn gweithio gyda phob awdurdod lleol ar ymgyrch ‘creu straeon nid sbwriel’.

I atal biniau rhag llenwi a gorlifo, mae pawb yn cael eu hannog i fynd â’u sbwriel adref a’i waredu yno.

Mae’r ymgyrch yn cael ei gynnal fel rhan o Caru Cymru – mudiad cynhwysol i ddileu sbwriel a gwastraff.  Ei nod yw ysbrydoli pobl Cymru i weithredu a gofalu am ein hamgylchedd, datblygu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.

Dyma neges gan un o’n cefnogwyr arbennig…#CaruCymru

Gallwch ganfod mwy trwy fynd i Hyb Caru Cymru

Erthyglau cysylltiedig

Cyfansoddiad Ardoll Ymwelwyr: byddwch yn rhan o’r sgwrs

21/09/2022

Darllen mwy
Bydd rhai newidiadau i ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru

13/09/2022

Darllen mwy
Owens Group yn cefnogi ein hymgyrch sbwriel ar ochr y ffordd

31/08/2022

Darllen mwy
Mae Glanhau Moroedd Cymru yn ôl!

16/08/2022

Darllen mwy
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//