A A A

Ydych chi’n fwy clyfar na phlentyn eco-ymwybodol 10 oed?

Gyda Gwanwyn Glân Cymru rownd y gornel, rydym wedi ymuno â WalesOnline a dau Eco-Ysgol anhygoel i godi ymwybyddiaeth o faterion sbwriel.

Fe wnaethom siarad â 40 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd y Graig ym Merthur Tudful ac Ysgol Gynradd Croes Onnen yn Sir Fynwy i weld faint roeddent yn ei wybod am sbwriel a gofalu am yr amgylchedd. Fe wnaethom gynnwys popeth o boteli diodydd a chewynnau i groen banana a gwm cnoi!

Ydych chi’n credu y gallwch faeddu eu sgorau nhw? Ewch i WalesOnline i brofi eich gwybodaeth…

Cwblhewch y cwis

Ymunwch â ni o 25 Mawrth i 10 Ebrill

Nod y cwis yw ysbrydoli #ArwyrSbwriel ar hyd a lled Cymru i ymuno i gasglu cymaint o sbwriel â phosibl yn ystod Gwanwyn Glân Cymru 2022 (25 Mawrth i 10 Ebrill).

Mae cymryd rhan yn hawdd. Ewch i adran Gwanwyn Glân Cymru o’n gwefan a llenwch y ffurflen fer. Mae llawer o adnoddau i’ch helpu i gynllunio a hyrwyddo eich digwyddiad, a chyda’n rhwydwaith cynyddol o Hybiau Codi Sbwriel Caru Cymru, mae’n haws nag erioed i gael gafael ar y cyfarpar cywir.

Wrth gwrs, mae codi sbwriel o fudd i fwy na’r amgylchedd yn unig. Gall fod yn weithgaredd hwyliog a boddhaus hefyd i chi, eich teulu, ffrindiau neu gydweithwyr. Peidiwch â chymryd ein gair ni – mae Jules O’Shea o Sir Gaerfyrddin yn glanhau ei hardal leol gyda’u theulu yn rheolaidd.

Mae codi sbwriel fel teulu wedi dangos effaith y pethau sydd yn cael eu taflu i ffwrdd neu eu gollwng i’n plant…Mae mynd allan i’r awyr agored a gwneud rhywbeth mor gadarnhaol wedi bod o gymorth mawr i’n lles meddwl hefyd, yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae Isaac, sydd yn 9 oed, wrth ei fodd gyda’r ffaith ein bod yn canfod pethau anhygoel tra’n glanhau hefyd.

Jules O’Shea
Gwirfoddolwr

Cofiwch, gall un bag wneud gwahaniaeth mawr.

Gwnewch addewid i gymryd rhan

Erthyglau cysylltiedig

Disgyblion a’r Senedd: Uwchgynhadledd Eco’r Senedd yn tanio trafodaethau amgylcheddol difyr

11/07/2023

Darllen mwy
Taith allyriadau isel Eco-Sgolion Cymru i Foroco

06/03/2023

Darllen mwy
Rydyn ni’n galw ar bob ysgol i gael siop gyfnewid gwisg ysgol

24/11/2022

Darllen mwy
Galwadau am weithredu ar yr hinsawdd wrth i ras gyfnewid arloesol deithio drwy Gymru

01/11/2022

Darllen mwy