A A A

Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn llwyddiant ysgubol!

Mae’r Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion wedi dod i ben erbyn hyn. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion ymroddedig a ddaeth ynghyd i wneud gwahaniaeth mawr ledled y wlad.

Mae dros 200 o ysgolion wedi cofrestru, gyda dosbarthiadau ar hyd a lled Cymru yn cymryd rhan mewn digwyddiadau glanhau ym mhob cwr o’r wlad.

Ymunodd dros 20 o Ysgolion Cymru hefyd â gwers fyw Litter and Waste a gynhelir gan Eco-Ysgolion yr Alban ar 21 Mawrth. Mae llawer o ysgolion wedi cysylltu, gan rannu faint o’r wers wnaeth iddynt feddwl am y sefyllfa o ran sbwriel a gwastraff.

Hefyd, ymunodd 170 o ddosbarthiadau â Keep Britain Tidy a Keep Scotland Beautiful ar gyfer gwasanaeth byw lle bu Sarah Roberts, yr eco-newyddiadurwr a’r awdur, yn darllen ei llyfr newydd, Somebody Crunched Colin.

“Fe wnaethon ni fwynhau’r gwasanaeth rhithiol yn fawr: sesiwn stori a holi ac ateb gydag Emily a Sarah Roberts y bore yma. Edrychwn ymlaen at ddechrau ein glanhau y prynhawn yma”

Ysgol Pengam o Coed Duon

Yn ôl arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Keep Britain Tidy, amcangyfrifir bod 60% o blant a phobl ifanc yn teimlo’n hapusach wrth weithredu er lles materion ecolegol.

Mae gweld ysgolion yn dod at ei gilydd ledled Cymru wedi bod yn galonogol dros ben, gyda phlant yn mwynhau’r cyfle i dorchi llewys.

“Ers cwblhau’r sesiwn casglu sbwriel mae fy nosbarth wedi dechrau ymgyrch i leihau’r sbwriel sigarennau sy’n cael ei ollwng ar y strydoedd o amgylch ein ysgol. Maent yn fwy ymwybodol o'r sbwriel y maent yn ei weld a mae hwy yn aml yn gwneud sylwadau amdano pan fyddwn ar y bws i wersi nofio. Mae wedi helpu i godi eu hymwybyddiaeth o’r problemau y gall sbwriel eu hachosi ond nid yn unig hynny, mae wedi eu grymuso i wneud newidiadau cadarnhaol i helpu’r amgylchedd ac i wella’r ardal y maent yn byw ynddi.”

Siân Taylor
Cydlynydd Eco-Sgolion yn Ysgol Gymunedol Pennar

Diolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion sy’n defnyddio EpiCollect5 i gofnodi eu gweithgareddau. Peidiwch ag anghofio y gallwch gael weld eich data eich hun ar unrhyw adeg. Mae’n ffordd wych o ddangos i bobl y gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud yn y gymuned. Darganfod mwy ar adrodd am eich cynnydd: https://keepwalestidy.cymru/caru-cymru/cy/rhannwch-eich-canfyddiadau/

Erthyglau cysylltiedig

Taith allyriadau isel Eco-Sgolion Cymru i Foroco

06/03/2023

Darllen mwy
Cynllun dychwelyd ernes newydd ar ei ffordd

20/01/2023

Darllen mwy
Ysgolion dros Gymru yn dechrau plannu miloedd o goed

16/01/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy