Ymunwch â ras gyfnewid fwya’r byd ar gyfer newid hinsawdd!

Gall rhedwyr (a beicwyr) gofrestru nawr i ymuno â ras gyfnewid yr hinsawdd arbennig Running Out of Time.

Beth yw Running Out of Time?

Running Out of Time fydd y ras gyfnewid ddi-stop hiraf a ymgeisiwyd erioed gyda rhedwyr yn trosglwyddo baton sy’n cynnwys neges bwerus iawn am newid hinsawdd gan bobl ifanc i’r rhai fydd yn gwneud penderfyniadau yn COP27.

Wedi’i threfnu gan The World Relay Ltd, mae llwybr y ras gyfnewid wedi’i rhannu’n 732 cyfnod o ryw 10 cilomedr yr un. Cynhelir y ras gyfnewid ddydd a nos am 38 o ddiwrnodau a bydd yn teithio i 18 o wledydd: o Glasgow (a gynhaliodd COP26) ar 30 Medi i Sharm el-Sheikh yn yr Aifft (sy’n cynnal COP27) ar 6 Tachwedd.

Bydd yn teithio trwy Gymru ar 5-6 Hydref.

Rydym yn falch iawn o gael cefnogi’r ras gyfnewid, a byddwn yn gweithio gydag ysgolion, busnesau a gwirfoddolwyr i arddangos y gweithredu ar newid hinsawdd sy’n digwydd ledled y wlad.

Mae’n her aruthrol, sy’n galw am ymdrech aruthrol, er mwyn cyflawni newid aruthrol.  A’r newyddion da yw y gallwch chi ymuno yn yr her hefyd.

Pwy all gymryd rhan?

Gall unrhyw un dros 18 oed gofrestru i gymryd rhan yn y ras gyfnewid.  Bydd angen iddynt allu cynnal cyflymder cyfartalog o 6 munud 15 eiliad fesul cilomedr / 10 munud fesul milltir ar gyfer hyd y cyfnod.

Beth yw’r gost?

Y gost o gofrestru ar gyfer y ras gyfnewid yw £15. Gwneir rhodd o 30% o leiaf ar gyfer pob cofrestriad i bartneriaid elusennol Running Out of Time, FEE (Y Sefydliad Addysg Amgylcheddol) a Carbon Copy.

I weld yr holl gamau ac i gofrestru, ewch i wefan Running Out of Time: running-out-of-time.com

Byddwch yn arwr, cariwch y baton.

Erthyglau cysylltiedig

Owen Derbyshire yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus

27/10/2022

Darllen mwy
Bydd rhai newidiadau i ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru

13/09/2022

Darllen mwy
Dathlu 50 mlynedd o Cadwch Gymru’n Daclus

03/08/2022

Darllen mwy
Prif Weithredwr Lesley Jones yn ymddeol ym mis Hydref

05/05/2022

Darllen mwy