Ymunwch â’n tîm ar gyfer Ras 5K Siôn Corn Clwyd am ddim! (Dim ticedi ar ol)

Ymunwch â’n tîm ar gyfer Ras 5K Siôn Corn Clwyd!

Rydym yn llawn cyffro i fod yn cymryd rhan yn Ras 5K Siôn Corn Clwyd eleni ar 5 Rhagfyr, ac rydym yn chwilio am ddarpar Sionau Corn i ymuno â’n tîm!

Mae gennym 20 o docynnau oedolion a phum tocyn plentyn AM DDIM.

Mae’r llwybr 5,000m yn mynd â chi i fyny Moel Famau ar hyd Bryniau Clwyd.  Mae Ras Siôn Corn yn ddigwyddiad teuluol – gallwch gerdded, loncian neu redeg ac anogir anifeiliaid anwes i ymuno yn yr hwyl hefyd!

Byddwn yn rhoi pecyn codi sbwriel i bob Siôn Corn er mwyn i chi allu ‘plogio’ (codi sbwriel tra’n loncian) a helpu i gadw’r ardal hardd hon o’r wlad yn lân ac yn ddiogel.

Bydd rhedwyr yn derbyn gwisg Siôn Corn ar y diwrnod, medal ar ôl cwblhau’r ras a’r holl offer codi sbwriel angenrheidiol wrth gyrraedd.

Mae’n rhaid i bawb sydd yn cymryd rhan fewngofnodi ar y diwrnod ym Maes Parcio Pen Barras, Moel Famau o 9am a bydd y ras yn dechrau am 10am.

Cofrestrwch eich diddordeb – https://keepwalestidy.cymru/cy/digwyddiadau/ras-5k-sion-corn-clwyd-2021/

Erthyglau cysylltiedig

Prosiect newydd cyffrous yn defnyddio AI i fynd i’r afael â sbwriel

27/05/2022

Darllen mwy
Peidiwch â difaru, ewch â’ch sbwriel gartref

19/04/2022

Darllen mwy
Diolch i bawb a gymerodd ran yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru!

11/04/2022

Darllen mwy
Ydych chi wedi gweld ein cerflun o Snoopy?

08/04/2022

Darllen mwy
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//