A A A

Mae Bluestone yw un o brif ganolfannau gwyliau Cymru.

Mae Bluestone wedi ymrwymo i gynaliadwyedd ers i’r ganolfan agor gyntaf yn 2008, ond gwnaeth welliannau neilltuol ar draws y safle i fodloni safonau Goriad Gwyrdd.

Beth ddenodd chi yn y lle cyntaf i’r Goriad Gwyrdd?

Cawsom ein denu i’r Goriad Gwyrdd fel gwobr lletygarwch penodol a’r ffaith mai Cadwch Gymru’n Daclus oedd yn rheoli’r wobr yng Nghymru.

 

Dywedwch wrthym am unrhyw newidiadau a wnaethoch  chi i gyflawni meini prawf y Goriad Gwyrdd?

Y newid fwyaf oedd gosod bron i 1,000 o awyryddion i’r cawodydd i leihau llif.  Bydd hyn  yn lleihau maint o ddwr  s’yn cael ei ddefnyddio yn  ein cabanau o fwy na 25 y cant.  Rydym eisoes  wedi gweld gostyngiad mewn materion y gwesteion sy’n gysylltiedig  hefyd a gwacad dwr poeth. 

 

Beth yn eich barn chi yw’r manteision o gael  eich achredu gyda gwobr  y Goriad Gwyrdd?

Y manteision allweddol i ni yw bod  y Goriad Gwyrdd yn wobr a gynabyddir  led led y bud, sy’n helpu ni i weithredu cynllun gwella hir dymor.  Mae’r wobr hefyd yn ein galluogi i fanteisio ar gefnogaeth y Goriad Gwyrdd a Cadwch Cymru’n Daclus ynglyn  a’r  datblygiadau.

 

Sut ydych chi’n cynnwys elfen addysg y wobr yn eich busnes?

Rydym yn falch i  arddanghos logo  y Goriad Gwyrdd ar hafan ein wefan ac mae gennym adran benodol  ar gyfer .y Goriad Gwyrdd ar dudalennau cynaliadwyedd y wefan.  Mae rhaglen sefydlu ein cwmni – sy’n cael ei fynychu gan bob un o’n gweithwyr newydd – yn cynnwys gwybodaeth am y Goriad Gwyrdd, ac mae Marten Lewis, Pennaeth Cyfrifoldeb y Goriad Gwyrdd Corfforaethol Bluestone, hefyd yn siarad yn y  sioe deithiol  sy’n  ymgysylltiol o’r holl staff.

 

Beth yw’r agwedd fwyaf heriol i’r wobr yn eich barn chi?

Dim o gwbl.