A A A

Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain…

Rydym yn elusen, sy’n golygu ein bod yn dibynnu ar garedigrwydd, ewyllys da a chefnogaeth y cyhoedd a’r partneriaid yr ydym yn gweithio gyda nhw.

Ymunwch â ni i gadw Cymru’n daclus.

Ffyrdd o gymryd rhan

Codi Arian

Byddem wrth ein bodd yn eich cael fel rhan o Dîm Cadwch Gymru’n Daclus!

Rhagor o wybodaeth
Gwirfoddoli

P’un ai bod gennych ddiwrnod neu ychydig funudau i’w sbario, gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, cyfarfod â phobl newydd a helpu i wella eich cymuned.

Rhagor o wybodaeth
Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr o ddigwyddiadau i ganfod gweithgaredd yn eich ardal chi.

Rhagor o wybodaeth
Nawdd Corfforaethol

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd nawdd gwych i fusnesau sy’n dymuno bod yn rhan o’n gwaith.

Rhagor o wybodaeth
Cyfrannu

Gwnewch gyfraniad i helpu i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.

Rhagor o wybodaeth
Siopa gyda ni

Mae’r holl elw’n mynd yn ôl i helpu cymunedau i ofalu am eu hamgylcheddau lleol.

Rhagor o wybodaeth
Ardaloedd Di-Sbwriel

Cynllun newydd sbon wedi ei ddylunio i annog busnesau i gadw eu cymunedau’n ddi-sbwriel.

Rhagor o wybodaeth

Clywed gan ein gwirfoddolwyr

Efallai fod ‘Diferyn yn y môr’ yn ystrydeb, ond mae’n galonogol gwybod bod pob darn o sbwriel yr wyf yn ei gasglu yn un eitem yn llai yn ein cefnforoedd, ac yn un perygl yn llai i fywyd gwyllt, nofwyr ac ymwelwyr â’r traeth.

Vicky Pearson
Druidston Haven

Clywed gan ein gwirfoddolwyr

Rwy’n teimlo’n dda yn rhoi rhywbeth yn ôl. Mae’n braf gweithio gyda phob math o bobl o bob cefndir. Os wyf yn gallu helpu rhywun i wella eu hyder neu eu hyfforddi i wneud sgil newydd, rwy’n credu bod hynny’n beth da ac mae’n gwneud i mi deimlo’n dda.

Paul Abraham
Fferm Gymunedol Abertawe, Gwirfoddolwr y Flwyddyn y Faner Werdd 2020 ar gyfer Cymru