A A A

Dechreuwch godi arian heddiw

Pan fyddwch yn codi arian i Cadwch Gymru’n Daclus, rydych yn ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r amgylchedd a chymunedau ar hyd a lled Cymru.

Dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben y ffordd:

Dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben y ffordd:

Byddem wrth ein bodd pe byddech chi yn rhan o Dîm Cadwch Gymru’n Daclus!  Os ydych yn trefnu digwyddiad gweithgaredd codi arian, ebostiwch events@keepwalestidy.cymru neu cysylltwch ar y cyfryngau cymdeithasol.

Syniad 1:

Gwnewch eich peth eich hun.

You could run a half marathon, sell your unwanted clothes and knick-knacks, or do a sponsored plog (that’s litter picking while jogging).

Syniad 2:

Ymunwch â ffrindiau, cydweithwyr, grŵp cymunedol neu ysgol.

You could host a ‘Tidy Tea Break’ or virtual quiz night, organise a themed litter pick or take on a workout challenge together.

Syniad 3:

Enwebwch ni fel elusen y flwyddyn.

This means we can work with your business, school or community group for even longer. We’ll support you all the way, helping you develop and promote your fundraising activities.

Syniad 4:

Cyfrannwch eich tâl bagiau plastig.

Did you know that retailers in Wales are required to donate the profits from their carrier bag charge to environmental causes? We work with retailers of all sizes, reinvesting money back into communities and looking after the environment. We’d love you to be part of Team Keep Wales Tidy! If you’re organising a fundraising event or activity, just email events@keepwalestidy.cymru or get in touch on social media.

Arwyr codi arian

‘Pedal Against Plastic’ gan Chris

Aeth Chris Woodfield ar antur beicio ar hyd arfordir Cymru i godi ymwybyddiaeth o lygredd plastig. Yn ogystal â byw’n ddi-blastig a chynnal ymgyrchoedd glanhau traethau ar hyd y ffordd, cododd Chris bron £600 i ni a Surfers Against Sewage.

Antur Pennaf Sarah yng Nghymru

Mae Sarah Leighton yn angerddol am annog mwy o bobl i fynd allan i’r awyr agored, gofalu am a mwynhau ein gwlad hardd. Cododd Sarah arian i ni gydag alldaith arwrol, padlfyrddio, beicio a cherdded ar draws Cymru. Trefnodd ymgyrchoedd glanhau a digwyddiadau codi arian ar ei thaith o 430 cilomedr, oedd hefyd yn cynnwys 15 copa aruthrol.