Y Glanhau Morol Mawr

Mae’r Glanhau Morol Mawr ’22 yn dwyn ynghyd ddigwyddiadau casglu sbwriel mewn lleoliadau afonydd a morol ledled Cymru am bythefnos dros haf 2022*. Bydd Grwpiau Cymunedol, timau, ffrindiau ac unigolion yn cael eu hannog i ddod ynghyd gyda’u hoffer casglu sbwriel, ac i fynd allan i gasglu sbwriel o’r ardal.

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn gwahodd grwpiau i gofrestru ar dudalennau digwyddiadau ein gwefan.

*dyddiadau yn amodol ar argaeledd

Bydd Hyrwyddo Cyn y Digwyddiad yn cynnwys:

  • 12 wythnos o weithgarwch cyn y digwyddiad ar draws holl sianeli cyfryngau cymdeithasol a digidol Cadwch Gymru'n Daclus.
  • Gweithgaredd noddi wedi'i frandio ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus gyda dolenni i'ch gweithgareddau amgylcheddol a'ch ymwneud â'r Glanhau Morol Mawr.
  • Datganiadau i'r wasg a'r cyfryngau gyda chyfweliadau gyda'ch cynrychiolwyr a'u dyfyniadau lle bo hynny'n briodol.

Bydd Gweithgareddu’r Digwyddiad yn cynnwys:

  • O leiaf 20 o ddigwyddiadau casglu sbwriel a arweinir gan Cadwch Gymru'n Daclus ledled Cymru gydag opsiwn i'ch tîm neu staff ymuno â'r digwyddiadau hyn, hyd at dri digwyddiad pwrpasol a grëwyd ar eich cyfer. Darperir yr holl offer a chyfarpar a rhoddir hyfforddiant iechyd a diogelwch gofynnol gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig.
  • Digwyddiadau eraill ledled Cymru a grëwyd gan grwpiau cymunedol ac unigolion.
  • Cysylltiadau, tagiau a hashnodau y cytunwyd arnynt i gyfranogwyr eu defnyddio wrth bostio am eu gweithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol.
  • Ymgyrch ar-lein pythefnos proffil uchel ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol a digidol Cadwch Gymru'n Daclus.

Buddsoddiad

Mae noddiant Teitl yn dechrau gyda’r swm o £25,000 +TAW

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni. Ebostwch jo.golley@keepwalestidy.cymru

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//