A A A

Cymerwch Rhan

Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel, bob un o’r 25,000 ohonynt!  P’un ai bod gennych ddiwrnod neu ychydig funudau i’w sbario, gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, cyfarfod â phobl newydd a helpu i wella eich cymuned.

Rydym yn cefnogi gweithredu cymunedol trwy Caru Cymru – ein mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff.

Ffyrdd o wirfoddoli

O drefnu un digwyddiad glanhau i sefydlu grŵp cymunedol, mae rhywbeth ar gael i bawb.

Digwyddiadau

Edrychwch ar ein calendr o ddigwyddiadau i ddod o hyd i weithgaredd yn eich ardal chi.

Dysgu mwy
Hybiau Codi Sbwriel

Awydd glanhau eich ardal leol ond heb yr offer iawn? Ewch i Hybiau Codi Sbwriel Caru Cymru a’i fenthyg AM DDIM!

Dysgu mwy
Ymuno â grŵp cymunedol

Rydym eisiau cysylltu gwirfoddolwyr brwdfrydig â grwpiau cymunedol yn eu hardal nhw

Dysgu mwy
Sefydlu grŵp cymunedol

Eisiau cynnal digwyddiadau glanhau rheolaidd neu ofalu am fan gwyrdd gyda’ch ffrindiau neu gymdogion? Gallwn ni helpu!

Dysgu mwy
Gwneud cais am ardd natur am ddim

Rhowch hwb i natur a’ch cymuned gyda Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Dysgu mwy