Handi Cart Lite gyda Sach Storio

£158.47 inc. Vat

Handicart Lite NEWYDD yw eich cydymaith codi sbwriel perffaith – ateb symudol, ysgafn ar gyfer casglu sbwriel yn haws.

Mae ein cert codi sbwriel eco-gyfeillgar wedi ei gwneud o 35% o ddeunydd wedi ei ailgylchu; mae’n gywasgedig a gellir ei phlygu.  Mae’n hawdd ei chario i bob gweithgaredd glanhau gyda sach storio ddewisol y gellir ei sychu’n lân ar gyfer ei chludo neu ei storio ar ôl i’ch digwyddiad ddod i ben.

Mae’r cylchyn Handihoop Pro y gellir ei ddadgysylltu’n gyflym yn rhoi rhyddid i godi sbwriel o ardaloedd anodd eu cyrraedd – yn cynnwys dyfrffyrdd, llwybrau camlesi, traethau a llwybrau gwledig.  Gellir casglu hyd at 10kg o sbwriel gydag un cylchyn, diolch i allu’r gert i gario 90 litr – gan sefyll yn annibynnol.  Gellir cynyddu’r gallu i gasglu o 286% o’i gymharu â chylchyn sach safonol!

Gadewch i’r Handicart Lite gymryd y straen o gario sachau trwm a chasglu sbwriel yn fwy diogel wrth symud.

Prif Nodweddion

 • Ffrâm ysgafn 4kg
 • Mae’n cynnwys sach goch ar gyfer storio offer
 • Dyluniad cywasgedig y gellir ei blygu – mae’n ffitio’n hawdd i mewn i gist car, sied storio,
 • Cylchyn y gellir ei ddadgysylltu, i fynd i bob man
 • Sach storio ddewisol y gellir ei sychu ar gael
 • Dolen y gellir ei haddasu, sydd yn hawdd i’w defnyddio
 • Casglu hyd at 10kg o sbwriel gydag un cylchyn
 • Mae’n ffitio sachau glanhau hyd at 90L
 • Olwynion na ellir eu tyllu ar gyfer pob math o dir
 • Wedi ei gwneud o 35% o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu
 • 100% ailddefnyddiadwy
 • Perffaith ar gyfer glanhau yn unigol neu fel grŵp
 • Cynyddu gallu i gasglu o 256% dros gylchyn sach safonol!
Yn ôl i’r siop

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Handi Cart Lite gyda Sach Storio”

Your email address will not be published. Required fields are marked *