Mae natur o dan fygythiad ac mae’n amser i weithredu

Mae un mewn chwe rhywogaeth yng Nghymru o dan fygythiad. Mae’n ystadegyn arswydus ond os byddwn yn cydweithio ac yn gweithredu ar frys, gallwn wrthdroi’r dirywiad hwn.

Rydym yn helpu adferiad natur trwy ddiogelu coedwrych, plannu coetir cynhenid dwys, a sefydlu gerddi newydd bioamrywiol yn ein hymgyrch i greu ac adfer mannau gwyrdd.

Cliciwch ar y blychau isod i weld sut gallwch gymryd rhan a darllenwch ein strategaeth newydd, Cymru Hardd, i ganfod sut rydym yn bwriadu mynd i’r afael â’r mater hwn rhwng nawr a 2030. Darllenwch ein strategaeth.

Ein prosiectau cadwraeth

Wrth gwrs, mae mannau gwyrdd hygyrch yn rhoi hafan bwysig i bobl yn ogystal â bywyd gwyllt.  Rydym eisiau rhoi hwb i les ein cymunedau trwy gynnwys cymaint o wirfoddolwyr â phosibl yn ein prosiectau cadwraeth.

Y Goedwig Fechan

Rydym yn falch o fod wedi plannu’r Coedwigoedd Bychain cyntaf yng Nghymru!

Darllen mwy
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae natur dan fygythiad ac mae'n bryd gweithredu.

Darllen mwy
Y Goedwig Hir

Mae'n syml - rydym eisiau gwarchod ein gwrychoedd a'u gwneud yn bwysig eto.

Darllen mwy

Mwy o brosiectau

Caru Cymru

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Eco-Sgolion

Addysg amgylcheddol nawr ac i’r dyfodol.

Gwobrau
Blue Flag at Llangranog

Codi'r safon ar gyfer mannau gwyrdd, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru.

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth