Mae natur o dan fygythiad ac mae’n amser i weithredu

Mae un mewn chwech o rywogaethau yng Nghymru o dan fygythiad.  Mae’r ystadegau yn frawychus ond os gweithiwn gyda’n gilydd a gweithredu ar frys, gallwch wrthdroi’r dirywiad hwn.

Rydym yn helpu adferiad natur trwy ddiogelu coedwrych, plannu coetir cynhenid, dwys, a chreu gerddi newydd, bioamrywiol.

Ein prosiectau cadwraeth

Wrth gwrs, mae mannau gwyrdd hygyrch yn rhoi hafan bwysig i bobl yn ogystal â bywyd gwyllt.  Rydym eisiau rhoi hwb i les ein cymunedau trwy gynnwys cymaint o wirfoddolwyr â phosibl yn ein prosiectau cadwraeth.

Y Goedwig Fechan

Rydym yn falch o fod wedi plannu’r Coedwigoedd Bychain cyntaf yng Nghymru!

Darllen mwy
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ôl! Mae natur dan fygythiad ac mae'n bryd gweithredu.

Gwneud gais heddiw
Y Goedwig Hir

Mae’n syml – rydym eisiau diogelu ein coedwrych a’u gwneud yn bwysig unwaith eto.

Darllen mwy

Mwy o brosiectau

Caru Cymru

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Eco-Sgolion

Addysg amgylcheddol nawr ac i’r dyfodol.

Gwobrau
Blue Flag at Llangranog

Codi'r safon ar gyfer mannau gwyrdd, traethau, marinas a thwristiaeth yng Nghymru.

Cysylltwch i wneud gwahaniaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth