Ymgeisiadau nawr wedi cau

Ers 2020, mae dros 900 o fannau gwyrdd ledled y wlad wedi’u creu, eu hadfer a’u gwella. Bu grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob math a maint wedi cymryd rhan – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Cyn

Map Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cliciwch ar yr eicon BIN ar y chwith i ehangu’r rhestr map.

Mae dyfyniadau o safleoedd gorffenedig yn ymddangos yn yr iaith y cawsant eu darparu ynddi.

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar ein stepen drws’ a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cysylltu ag aelod o’n tîm