A oes ardal yn eich cymuned chi sydd angen sylw? Gwnewch gais am un o’n pecynnau gardd am ddim!

Ers 2020, mae bron i 800 o fannau gwyrdd ledled y wlad wedi’u creu, eu hadfer a’u gwella. Bu grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob math a maint wedi cymryd rhan – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Nawr, mae gennym ni fwy o becynnau ar gael. Dyma’ch cyfle i wrthdroi dirywiad byd natur a rhoi hwb pwysig i les eich cymuned leol ar yr un pryd.

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl gymryd rhan. Felly, rydym wedi dylunio dewis o becynnau wedi’u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau cymunedol.

 

Cyn

Beth mae pecyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ei gynnwys?

Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn ymdrin ag archebion a danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect yn darparu cymorth ar lawr gwlad hyd yn oed.

Mae ein pecynnau yn perthyn i dri gategori…

1. Pecynnau Dechreuol

Ar gyfer grwpiau cymunedol neu wirfoddol sydd am greu Gardd Tyfu Bwyd neu Erddi Bywyd Gwyllt bach.

Dysgu mwy
2. Pecynnau Datblygu

Ar gyfer sefydliadau cymunedol sy'n barod i ymgymryd â phrosiect mwy ac adeiladu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt.

Dysgu mwy
3. Perllan gymunedol

Ar gyfer sefydliadau cymunedol sydd am greu perllan gymunedol fach ar dir sydd 'yn berchnogaeth ddielw'.

Dysgu mwy

Map Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cliciwch ar yr eicon BIN ar y chwith i ehangu’r rhestr haenau map

Mae dyfyniadau o safleoedd wedi eu cwblhau yn ymddangos yn yr iaith y cawsant eu darparu.

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar ein stepen drws’ a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cysylltu ag aelod o’n tîm

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//