Cwestiynau Cyffredinol pecynnau datblygu

Rydym yn cynnig pecynnau datblygu i greu, adfer a gwella lleoedd lleol ar gyfer natur.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno'ch cais

Mae pob pecyn wedi’i bennu ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn POB eitem a restrir isod. Sicrhewch fod gennych ddigon o le i ffitio a storio’r holl eitemau angenrheidiol cyn i chi wneud cais.

Bydd eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru’n Daclus yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen gyflawni gyda chi, ond bydd angen i chi fod ar gael i dderbyn cyflenwadau o’r holl eitemau isod fel y cytunwyd.

Darllenwch ymlaen am ein gofynion hanfodol eraill.

Eitemau Gardd Tyfu BwydManylion dosbarthu Gardd Tyfu BwydEitemau Gardd Bywyd GwylltManylion dosbarthu Gardd Bywyd Gwyllt
20 metr sgwâr o laswellt blodau gwyllt a gorffenwrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori20 metr sgwâr o laswellt blodau gwyllt a gorffenwrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
5x coed ffrwythau, clymau, powdr Rootgrow, matiau tomwelltBlychau mwy gyda chludwr5x coed ffrwythau, clymau, powdr Rootgrow, matiau tomwelltBlychau mwy gyda chludwr
3x planhigion dringoBlychau mwy gyda chludwr105x pecyn coed bywyd gwyllt - gyda gwarchodwyr bioddiraddadwy a gwiailBlychau mwy gyda chludwr
6x llwyni ffrwythau dau litr mewn potiauBlychau mwy gyda chludwr160x bylbiauEitemau mewn bocsys gyda chludwr
30x blodau gwyllt cynhenidBlychau mwy gyda chludwr5x planhigion dyfrolEitemau mewn bocsys gyda chludwr
160x bylbiauBlychau mwy gyda chludwr3x planhigion dringoEitemau mewn bocsys gyda chludwr
200x planhigion llysiau plwg tymhorolEitemau mewn bocsys gyda chludwr150x plygiau blodau gwyllt Eitemau mewn bocsys gyda chludwr
Bin compost pren3x blychau mwy gyda chludwrBin compost pren3x blychau mwy gyda chludwr
Casgliad o lyfrauPost
Casgliad o hadau llysiauPost Blwch nythu aderyn y to, blwch adar, blwch draenog, gwesty gwenyn canoligEitemau mewn bocsys gyda chludwr
Blwch nythu aderyn y to, blwch adar, blwch draenog, gwesty gwenyn canoligBlychau mwy gyda chludwrCasgliad o lyfrauEitemau mewn bocsys gyda chludwr
2m x 2m tŷ gwydr prenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriLeinin pwll
Sied fetel 1.5m x 1.2m gyda chlo tri phwyntEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori27x drawstiau derwenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Mainc Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori9x sach o uwchbridd Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
7x bloc o gompost di-fawn3x blychau mwy gyda chludwrPilen chwynEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
27x drawstiau derwenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriBerfa, rhaca, rhawiau, rhaw, secateurs, gwellaif, tryweli, llif tocio, plannwr bylbiau, can dŵrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
9x sach o uwchbridd Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriMenig garddio Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Pilen chwynEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriDelltwaith a physt delltwaithEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Berfa, rhaca, rhawiau, rhaw, secateurs, gwellaif, tryweli, llif tocio, plannwr bylbiau, can dŵrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriCasgen dŵr Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
15x Menig garddio Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori1x sach o risgl addurnolEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Delltwaith a physt delltwaithEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriSach mawr o dywod adeiladwyrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Casgen dŵr Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth