Cwestiynau Cyffredinol pecynnau datblygu

Rydym yn cynnig pecynnau datblygu i greu, adfer a gwella lleoedd lleol ar gyfer natur.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno eich cais.

Mae pob pecyn wedi’i gynllunio ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn yr HOLL eitemau a restrir isod. Sicrhewch fod gennych ddigon o le i osod a storio’r holl eitemau angenrheidiol cyn i chi ymgeisio.

Bydd eich swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen ddanfon gyda chi, ond bydd angen i chi fod ar gael i dderbyn danfoniadau o’r holl eitemau isod fel y cytunwyd.

Eitemau Gardd Bywyd GwylltNifer yr eitemau Gardd Bywyd GwylltEitemau Gardd Tyfu BwydNifer yr eitemau Nifer yr eitemau
Eitemau Gardd Bywyd Gwyllt40Tywyrch blodau gwyllt (metrau sgwâr)40
Deunydd gorffennu tywyrch blodau gwyllt (gramau)20Deunydd gorffennu tywyrch blodau gwyllt (gramau)20
Coed ffrwythau, yn cynnwys bonynnau a chlymau5Coed ffrwythau, yn cynnwys bonynnau a chlymau5
Compost yn benodol i goed (litrau)60Compost yn benodol i goed (litrau)60
Coed bywyd gwyllt (coed ifanc)105Llwyni ffrwythau a blodau mewn potiau (dau litr)29
Mat taenu gwellt105Perlysiau mewn potiau (9cm)15
Amddiffynfeydd a ffyn coed105Planhigion dringo (dau litr)2
Llwyni ffrwythau a blodau mewn potiau (dau litr)30Planhigion plwg blodau gwyllt50
Perlysiau mewn potiau (9cm)7Bylbiau rhywogaethau brodorol200
Planhigion dringo (dau litr)2Hadau llysiau (pacedi)11
Planhigion plwg blodau gwyllt30Compost heb fawn (litrau)500
Bylbiau rhywogaethau brodorol1,400Gwelyau uchel – wedi'u hadeiladu'n benodol ar gyfer y safle3
Gwelyau uchel – wedi'u hadeiladu'n benodol ar gyfer y safle3Uwchbridd (litrau)7,650
Uwchbridd (litrau)7,650Deunydd o dan bridd (metrau)50
Deunydd o dan bridd (metrau)50Ffensio10
Dellt a gosodiadau1Creu llwybr (metrau)14
Offer llaw bach (trywel, fforch, sisyrnau tocio, gwellau)16Dellt a gosodiadau1
Offer mawr (rhaw, siefl, cribin, llif docio, trychiadau)14Offer llaw bach (trywel, fforch, sisyrnau tocio, gwellau)3
Menig (parau)20Offer mawr (rhaw, siefl, cribin, llif docio, trychiadau)5
Berfa1Berfa1
Can dŵr1Can dŵr1
Mainc drom o blastig wedi'i ailgylchu1Casgen a stand dŵr1
Storfa offer metel1Bin compost1
Blychau cynefin20System ddyfrio awtomatig sy'n defnyddio ynni'r haul1
Bwydwr adar2Mainc drom o blastig wedi'i ailgylchu1
Hadau adar (kg)25Tŷ gwydr1
Siartiau ID3Sied offer metel1
Llawlyfrau / llyfrau gwybodaeth2
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth