A A A

Cwestiynau Cyffredinol Pecynnau Datblygu

Rydym yn cynnig Pecynnau Datblygu i greu, adfer a gwella lleoedd lleol ar gyfer natur.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno'ch cais

Bydd pob pecyn wedi’i baratoi ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn POB UN o’r eitemau a restrir isod, ac eithrio’r pwll, y tŷ gwydr neu’r sied os byddwch yn gwneud cais am un o’r pecynnau ‘ysgafn’.  Dylech wneud yn siŵr bod gennych ddigon o le i osod a storio’r holl eitemau angenrheidiol cyn i chi wneud cais.

Bydd eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru’n Daclus yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen gyflawni gyda chi, ond bydd angen i chi fod ar gael i dderbyn cyflenwadau o’r holl eitemau isod fel y cytunwyd.

Gallai cynnwys pecynnau newid.

Darllenwch ymlaen am ein gofynion hanfodol eraill.

Eitemau Gardd Tyfu BwydManylion dosbarthu Gardd Tyfu BwydEitemau Gardd Bywyd GwylltManylion dosbarthu Gardd Bywyd Gwyllt
20 metr sgwâr o laswellt blodau gwyllt a gorffenwrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori20 metr sgwâr o laswellt blodau gwyllt a gorffenwrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
5x coed ffrwythau, clymau, powdr Rootgrow, matiau tomwelltBlychau mwy gyda chludwr5x coed ffrwythau, clymau, powdr Rootgrow, matiau tomwelltBlychau mwy gyda chludwr
Planhigion dringoBlychau mwy gyda chludwr100x pecyn coed bywyd gwyllt - gyda gwarchodwyr bioddiraddadwy a gwiailBlychau mwy gyda chludwr
Llwyni ffrwythau dau litr mewn potiauBlychau mwy gyda chludwrBylbiau cynhenid Eitemau mewn bocsys gyda chludwr
Planhigion plwg blodau gwylltBlychau mwy gyda chludwrPlanhigion dyfrol Eitemau mewn bocsys gyda chludwr
Bylbiau cynhenidBlychau mwy gyda chludwrPlanhigion dringo mewn potiauEitemau mewn bocsys gyda chludwr
Planhigion llysiau plwg tymhorolEitemau mewn bocsys gyda chludwrPlygiau blodau gwyllt Eitemau mewn bocsys gyda chludwr
Bin compost pren3x blychau mwy gyda chludwrBin compost pren3x blychau mwy gyda chludwr
LlawlyfrauPostMaincEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Casgliad o hadau llysiauPost Bocsys cynefinEitemau mewn bocsys gyda chludwr
Bocsys cynefinBlychau mwy gyda chludwrLlawlyfrauEitemau mewn bocsys gyda chludwr
2m x 2m twnnel polythenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriLeinin pwllBlychau mwy gyda chludwr
Storfa offer metel 1.5m x 1.2m gyda chlo tri phwyntEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori29x drawstiau prenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Mainc Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriSach o uwchbridd Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Compost di-fawn3x blychau mwy gyda chludwrPilen chwynEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
29x drawstiau prenEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriBerfa, rhaca, rhawiau, rhaw, secateurs, gwellaif, tryweli, llif tocio, plannwr bylbiau, can dŵrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Sach o uwchbridd Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriMenig garddio Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Pilen chwynEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriDelltwaith a physt delltwaithEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Berfa, rhaca, rhawiau, rhaw, secateurs, gwellaif, tryweli, llif tocio, plannwr bylbiau, can dŵrEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriCasgen dŵr Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
15x Menig garddio Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori1x sach o risgl addurnolEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Delltwaith a physt delltwaithEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriTywod ar gyfer pwllEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Casgen dŵr Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda loriStorfa offer metel 1.5m x 1.2m gyda chlo tri phwyntEitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth