Gardd bywyd gwyllt

Gallwch drawsnewid man sydd wedi’i esgeuluso yn ardd a fydd yn elwa byd natur a’ch cymuned.

Rydym am ddatblygu neu adfer ‘mannau ar gyfer byd natur’, gan greu gardd wyllt yn llond o blanhigion cyfeillgar i beillwyr ac amrywiaeth o gynefinoedd bywyd gwyllt eraill.

Ond mae gennym nod arall hefyd, sef gwella iechyd a llesiant pobl a chymunedau. Rydym am ddod â chymunedau ynghyd, annog mwy o bobl i wirfoddoli a’u cysylltu â byd natur.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • 20 metr sgwâr o dywyrch blodau gwyllt
 • Pum coeden ffrwythau frodorol
 • Pecyn coed sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt (100 o goed bach, amddiffynfeydd, ffyn a mat taenu gwellt)
 • 9 o lwyni mewn potiau
 • Tri blanhigyn dringo
 • 10 planhigion pwll
 • Leiniwr rwber a thywod (800kg)
 • 150 planhigyn plwg blodau gwyllt
 • 320 bwlb rhywogaethau brodorol
 • Tri gwely uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren
 • Uwchbridd a chompost a deunydd o dan bridd
 • Dellt a gosodiadau
 • Menig
 • Berfa
 • Can dŵr
 • Dwy fainc drom o blastig wedi'i ailgylchu
 • Storfa offer metel
 • 6 blwch cynefin, pedwar fwydwr adar a hadau
 • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw gardd
 • Llyfrau a siartiau ID ar gyfer arolygon bywyd gwyllt
 • Bin compost

Mae angen man sy’n mesur 260 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn.

Dyma brosiect ar raddfa fawr, felly cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Cysylltwch am ragor o wybodaeth