Gardd bywyd gwyllt

Gallwch drawsnewid man sydd wedi’i esgeuluso yn ardd a fydd yn elwa byd natur a’ch cymuned.

Rydym am ddatblygu neu adfer ‘mannau ar gyfer byd natur’, gan greu gardd wyllt yn llond o blanhigion cyfeillgar i beillwyr ac amrywiaeth o gynefinoedd bywyd gwyllt eraill.

Ond mae gennym nod arall hefyd, sef gwella iechyd a llesiant pobl a chymunedau. Rydym am ddod â chymunedau ynghyd, annog mwy o bobl i wirfoddoli a’u cysylltu â byd natur.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • 40 metr sgwâr o dywyrch blodau gwyllt
 • Pum coeden ffrwythau frodorol
 • Pecyn coed sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt (105 o goed bach, amddiffynfeydd, ffyn a mat taenu gwellt)
 • 25 o lwyni ffrwythau a blodau mewn potiau (dau litr)
 • Saith o berlysiau mewn potiau (9cm)
 • Dau blanhigyn dringo (dau litr)
 • 250 planhigyn plwg blodau gwyllt
 • 1,000 bwlb rhywogaethau brodorol
 • Tri gwely uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren (tua 2.4m x 1.2m)
 • Uwchbridd a chompost
 • Deunydd o dan bridd
 • Dellt a gosodiadau
 • Menig
 • Berfa
 • Can dŵr
 • Dwy fainc drom o blastig wedi'i ailgylchu
 • Storfa offer metel
 • 17 blwch cynefin, pedwar fwydwr adar a hadau
 • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw gardd
 • Llyfrau a siartiau ID ar gyfer arolygon bywyd gwyllt
 • Bin compost

Mae angen man sy’n mesur 260 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn.

Dyma brosiect ar raddfa fawr, felly cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar-lein. Cofrestrwch eich manylion i sefydlu cyfrif. Yna mewngofnodwch, dewiswch eich pecyn dewisol, a chwblhewch y chwe cham. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb bob cwestiwn a lanlwythwch yr holl luniau a’r dystiolaeth ysgrifenedig sy’n ofynnol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau eich cais mewn un ymgais – gallwch gadw’r hyn yr ydych wedi ei wneud a dychwelyd ato yn nes ymlaen. Neu, gallwch lenwi fersiwn Word o’r ffurflen o hyd a’i chyflwyno i’r un cyfeiriad ebost – lawrlwythwch y fersiwn Word yma.

Os byddwch yn cael unrhyw anhawster yn llenwi’r ffurflen, rydym yma i helpu. Ebostiwch nature@keepwalestidy.cymru a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//