Gardd Tyfu Bwyd

Gallwch gynnwys y gymuned gyfan yn y gwaith o dyfu a chynaeafu ffrwythau a llysiau.

Rydym yn awyddus i gefnogi cymunedau sy’n dymuno creu neu adfer mannau tyfu bwyd. Ein nod yw sefydlu prosiectau cynaliadwy a fydd yn elwa byd natur dros y tymor hir, ac yn galluogi pobl i gymryd perchnogaeth o dyfu a dosbarthu eu cynnyrch eu hunain.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • 20 metr sgwâr o dywyrch blodau gwyllt
 • Tri gwely uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren
 • 20 o lwyni ffrwythau a blodau mewn potiau
 • 30 o blanhigion perlysiau
 • 30 planhigion plwg blodau gwyllt
 • 160 bwlb rhywogaethau brodorol
 • Pum bocs cynefin
 • Uwchbridd a chompost
 • Bin compost
 • Deunydd o dan bridd
 • Mainc o blastig wedi'i ailgylchu
 • Tŷ gwydr
 • Dellt a gosodiadau
 • Berfa
 • Llawlyfrau / llyfrau gwybodaeth
 • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw gardd

Rydym yn gwybod na fydd gennych brofiad o dyfu bwyd o bosib, felly byddwn yn eich helpu i gynllunio ac adeiladu mannau tyfu, a’ch helpu i blannu eich cnydau newydd, i ofalu amdanynt a’u cynaeafu.

Mae angen man sy’n mesur 140 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed a phlanhigion sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Dyma brosiect ar raddfa fawr, felly cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach. Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Cysylltu ag aelod o’n tîm