Pecynnau dechreuol ar gyfer grwpiau cymunedol

Mae’r pecynnau dechreuol hyn yn agored i bob grŵp cymunedol a gwirfoddol – does dim hyd yn oed angen cyfrif banc na chyfansoddiad arnoch i wneud cais!

Mae dau becyn gardd benodol i ddewis o’u plith. Mae pob un yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch – planhigion brodorol, offer a deunyddiau; canllaw ar sut mae gosod yr ardd; ac ychydig o amser gan swyddog Cadwch Gymru’n Daclus i ddarparu rhywfaint o gyngor a chymorth ychwanegol.

Bydd y ceisiadau’n cael eu hasesu gan banel o arbenigwyr.

Cliciwch ar y blychau isod i gael gwybod mwy ac i ymgeisio.

Y pecynnau

Gardd Tyfu Bwyd

Beth am dyfu eich ffrwythau eich hun? Ffrwythau i'ch cymuned eu cywain a'u mwynhau

Dysgu mwy
Gardd Bywyd Gwyllt

Creu lle i'ch cymuned ei fwynhau ac i fywyd gwyllt ffynnu

Dysgu mwy

Barod i wneud cais?

Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar-lein! Cofrestrwch eich manylion i sefydlu cyfrif. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb bob cwestiwn a lanlwythwch yr holl luniau a’r dystiolaeth ysgrifenedig sy’n ofynnol.

Ymgeisio nawr

Chwilio am brosiect fwy o faint?

Mae ein pecynnau datblygu wedi cael eu dylunio i sefydliadau cymunedol sy’n dymuno creu prosiectau ar raddfa fwy.

Pecynnau datblygu
local places for nature wales

Cysylltu â ni