Pecynnau dechreuol ar gyfer grwpiau cymunedol

Mae’r pecynnau dechreuol hyn yn agored i bob grŵp cymunedol a gwirfoddol – does dim hyd yn oed angen cyfrif banc na chyfansoddiad arnoch i wneud cais!

Mae tri phecyn gardd penodol i ddewis o’u plith. Mae pob un yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch – planhigion brodorol, offer a deunyddiau; canllaw ar sut mae gosod yr ardd; ac ychydig o amser gan swyddog Cadwch Gymru’n Daclus i ddarparu rhywfaint o gyngor a chymorth ychwanegol.

Bydd y ceisiadau’n cael eu hasesu gan banel o arbenigwyr.

Cliciwch ar y blychau isod i gael gwybod mwy ac i ymgeisio.

Y pecynnau

Gardd Drefol

Dyluniwyd ar gyfer ardal lwyd gydag un man i blannu. Crëwch ardal i fywyd gwyllt ffynnu ynddi

Dysgu mwy
Gardd Ffrwythau a Pherlysiau

Beth am dyfu eich ffrwythau eich hun? Ffrwythau i'ch cymuned eu cywain a'u mwynhau

Dysgu mwy
Gardd i Beillwyr

Crëwch 'gyffro' yn eich cymuned drwy blannu ar gyfer peillwyr

Dysgu mwy

Barod i wneud cais?

Gosodwch eich cais i mewn cyn gynted â phosibl!

Ymgeisio nawr

Chwilio am brosiect fwy o faint?

Mae ein pecynnau datblygu wedi cael eu dylunio i sefydliadau cymunedol sy’n dymuno creu prosiectau ar raddfa fwy.

Pecynnau datblygu
local places for nature wales