A A A

Cwestiynau Cyffredinol Pecynnau Dechreuol

Rydym yn cynnig Pecynnau Dechreuol i greu, adfer a gwella lleoedd lleol ar gyfer natur.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno eich cais

Mae pob pecyn wedi’i gynllunio ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn yr HOLL eitemau a restrir isod. Sicrhewch fod gennych ddigon o le i osod a storio’r holl eitemau angenrheidiol cyn i chi ymgeisio.

Bydd eich swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen ddanfon gyda chi, ond bydd angen i chi fod ar gael i dderbyn danfoniadau o’r holl eitemau isod fel y cytunwyd.

Gallai cynnwys pecynnau newid.

Darllenwch ymlaen am ofynion hanfodol eraill.
Manylion dosbarthu Gardd Tyfu Bwyd Eitemau Gardd Tyfu BwydManylion dosbarthu Gardd Bywyd Gwyllt Eitemau Gardd Bywyd Gwyllt
ARCHEB 1: PLANHIGIONBlodau bwytadwyARCHEB 1: PLANHIGIONBlodau gwyllt
(Eitemau mewn bocsys gyda chludwr)Planhigion mefus(Eitemau mewn bocsys gyda chludwr)Bylbiau cynhenid
Llwyn sydd yn dwyn ffrwyth mewn potLlwyni
Planhigion dringoPlanhigion dringo
ARCHEB 2: PECYN AC OFFER GWELYAU UCHEL1x siswrn tocio, 3x trywel, 10x pâr o fenigARCHEB 2: PECYN AC OFFER GWELYAU UCHEL1x siswrn tocio, 3x trywel, 10x pâr o fenig
(Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori)4x gwelyau uchel (1m x 1.2m x 20cm) (Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori)4x gwelyau uchel (1m x 1.2m x 20cm)
28x sach o uwchbridd (700 litr) 28x sach o uwchbridd (700 litr)
Compost di-fawn (650 litr)Compost di-fawn (650 litr)
20x labeli planhigion20x labeli planhigion
2x basgedi grog (2x bachyn, 50 litr compost)
ARCHEB 3: EITEMAU MASNACHWR DEUNYDD ADEILADU 2x delltwaith (1.2m x 1.83) a 4x pyst delltwaithARCHEB 3: ADNODDAUBocsys cynefin
(Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori)1x can dŵr(Blychau mwy gyda chludwr)2x Llawlyfr yr RSPB o Fywyd Gwyllt mewn Gerddi, Llawlyfr yr RSPB o Adar Prydeinig
ARCHEB 4: ADNODDAU2x Llawlyfr yr RSPB o Fywyd Gwyllt mewn Gerddi, Llawlyfr yr RSPB o Adar Prydeinig ARCHEB 4: EITEMAU MASNACHWR DEUNYDD ADEILADU2x tyllwr bylbiau
(Blychau mwy gyda chludwr)Bocsys cynefin(Eitemau i’w dosbarthu ar baled gyda lori)1x can dŵr
2x delltwaith (1.2m x 1.83) a 4x pyst delltwaith
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth