Cwestiynau Cyffredinol pecynnau dechreuol

Rydym yn cynnig pecynnau dechreuol i greu, adfer a gwella lleoedd lleol ar gyfer natur.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllaw hwn, cysylltwch â’r tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Darllenwch y canlynol cyn cyflwyno eich cais

Mae pob pecyn wedi’i gynllunio ymlaen llaw felly byddwch yn derbyn yr HOLL eitemau a restrir isod. Sicrhewch fod gennych ddigon o le i osod a storio’r holl eitemau angenrheidiol cyn i chi ymgeisio.

Bydd eich swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol yn cytuno ar gynllun gwaith ac amserlen ddanfon gyda chi, ond bydd angen i chi fod ar gael i dderbyn danfoniadau o’r holl eitemau isod fel y cytunwyd.

Darllenwch ymlaen am ofynion hanfodol eraill.
Eitemau Gardd DrefolNifer yr eitemau Gardd Drefol Eitemau Gardd Ffrwythau a PherlysiauNifer yr eitemau Gardd Ffrwythau a Pherlysiau Eitemau Gardd i BeillwyrNifer yr eitemau Gardd i Beillwyr
Pot plannu alwminiwm â gorchudd powdwr gyda dellt (2000mm x 1000mm x 400mm)1Coed ffrwythau (yn cynnwys gwrtaith sy'n rhyddhau'n araf, powdwr mycorhisol, amddiffynfeydd a chlymau)5Hadau blodau gwyllt ar gyfer gloÿnnod byw a gwenyn (gramau)60
Planhigion dringo brodorol (un litr)6Planhigion – llwyni ffrwythau meddal (ffyn)10Planhigion ar gyfer gloÿnnod byw – 9cm20
Planhigion brodorol ar gyfer pryfed50Planhigion – cymysgedd o berlysiau a rhywogaethau sy'n gyfeillgar i beillwyr10Bylbiau brodorol80
Llwyni (20-60cm)2Hadau – cymysgedd hadau blodau gwyllt 100% ar gyfer gloÿnnod byw a gwenyn (gramau)100Potiau lafant (tri litr)3
Compost heb fawn (litrau)200Llyfr (llawlyfr coed ffrwythau)1Llwyni (tri litr)3
Uwchbridd (litrau)400Compost heb fawn (litrau)200Planhigion dringo (dau litr)2
20mm o raean ar gyfer draenio'r gwely (kg)100Offer llaw mawr (fforch, rhaw)2Gwely uchel (2400mm x 1220mm x 280mm)1
Offer llaw bach (Siswrn tocio, trywel)2Offer llaw bach (sisyrnau tocio, trywel)2Bwydwr adar, bachyn a hadau (12.75kg)1
Menig gafael, diogelwch (parau)5Menig (parau)10Dogfennau canllaw, yn cynnwys taflen ID1
Gwesty pryfed (fflatpac)1Gwesty pryfed1
Compost heb fawn (litrau)100
Uwchbridd (litrau)200
Dellt1
Offer llaw mawr (fforch, rhaw)1
Offer llaw bach (sisyrnau tocio, trywel)3
Menig (parau)10
Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio
Yswiriant a chaniatâd y tirfeddiannwr
Y safle a chyfranogiad gwirfoddolwyr
Mwy am ein pecynnau

Cysylltwch am ragor o wybodaeth

*Meysydd gofynnol

Eich manylion*

Gwybodaeth ychwanegol

Eich ymholiad*

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth